NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: Một số chi phí phúc lợi cho NLĐ có được coi là chi phí hợp lý
Người gửi: Người gửi yêu cầu không nêu tên
Ngày gửi: 14/02/2017
Nội dung: 1. Công ty có chi phúc lợi cho người nước ngoài sang Việt Nam công tác như sau: a/ Tiền học cho con cái người lao động b/ Chi phí vé máy bay cho thân nhân người lao động Các chi phí này công ty đã tính thuế TNCN (có trong quy chế của công ty). Vậy Công ty có được ghi nhận chi phí này vào chi phí hợp lý hay không? 2. Hàng tháng công ty có chi khoản party cho từng bộ phận. Chi phí giới hạn là 200.000/ng/tháng (có trong quy chế). Chi phí này có hợp lý không? Có phải tính thuế TNCN không? 3. Công ty chi tiền ăn cho người nước ngoài vào ngày nghỉ với mức 500.000Đ/ng/ngày (có trong quy chế), công ty đã có nhà ăn. Công ty tính TNCN khoản thu nhập này của NLĐ. Vậy chi phí này có phải là chi phí hợp lý không? 4. Chi phí vận chuyển đồ đạc cá nhân của NLĐ nước ngoài sang VN công tác. Chi phí này có là chi phí hợp lý ko và có phải tính vào thuế TNCN của NLĐ ko?

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

THỐNG KÊ TRUY CẬP

1391264