NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: Hỏi về dự án trông cây xanh tại Thành phố
Người gửi: Người dân phường Khai Quang - TP Vĩnh Yên
Ngày gửi: 04/06/2017
Nội dung:

 Cuối năm 2015 đầu 2016 TP có dự án trồng rất nhiều cây xấu với độ cao đã cắt ngọn còn khảng 3-4mét. Sau 1 thời gian trồng thì cây chết dần chỉ còn 1/3 số cây trồng. Vậy trách nhiệm của ai? Nhà nước bỏ tiền ra đầu tư có lãng phí không? Có bảo hành không? Nếu có bảo hành thì phải trồng lại chứ? Đề nghị thành phố trả lời công khai để người dân được biết

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan: UBND Thành phố Vĩnh Yên
Ngày gửi: 13/07/2017 (Trễ hạn 32 ngày)
Nội dung:

Dự án trồng cây xanh trong thời gian bảo hành, đơn vị trồng cây phải có trách nhiệm  trồng lại cây vào thời điểm thích hợp (tháng 10/2017)

Đánh giá: