NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: Tư vấn xây dựng nhà trẻ tại doanh nghiệp
Người gửi: NguyenAnql
Ngày gửi: 15/06/2017
Nội dung: Xin chào Ban tư vấn hỗ trợ xúc tiên đầu tư và thương mại Tỉnh Vĩnh Phúc Hiện tại Tôi đang làm việc cho DN Nhật Bản, công ty chúng tôi có nội dung cần tư vấn như sau: Công ty chúng tôi là DN nước ngoài, hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Ban quản lý các KCN Tỉnh Vĩnh Phúc cấp và đã chuyển đổi sang giấy chứng nhận DN. Hiện tại chúng tôi đang có nhà máy làm việc tại VP với gần 1000 lao động. Chúng tôi muốn sử dụng diện tích phòng trống không sử dụng để làm nhà trông trẻ cho con em cán bộ công nhân viên thì có được phép hay không? Nếu được phép thì thủ tục và điều kiện để chúng tôi có thể thực hiện được nộii dung trên là gì (Bổ sung ngành nghề kinh doanh, hồ sơ dự án, chứng chỉ hành nghề...)? chúng tôi cần liên hệ với cơ quan nào để được hướng dẫn, tư vấn và giải quyết. -->Tôi rất mong nhận được câu trả lời từ ban tư vấn. Xin cảm ơn ạ.

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan: Ban Quản lý các khu công nghiệp
Ngày gửi: 23/06/2017 (Đúng hạn)
Nội dung:

 

 Ban quản lý các Khu công nghiệp (Ban quản lý) nhận được ý kiến phản ánh, kiến nghị của cá nhân đang làm việc cho doanh nghiệp Nhật Bản về mong muốn sử dụng diện tích phòng trống không sử dụng để làm nhà trông trẻ cho cán bộ công nhân viên của Công ty. Về việc này Ban quản lý các KCN (Ban quản lý) phúc đáp như sau.

Do câu hỏi của cá nhân không nêu rõ tên Doanh nghiệp Nhật Bản đang thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh trong  KCN hay ngoài KCN trên địa bàn tỉnh;  Vì vậy, Ban quản lý không thể trả lời cụ thể đối với nội dung phản ánh mà chỉ trao đổi một số thông tin để cá nhân biết trong trường hợp doanh nghiệp đó đang hoạt động trong KCN, đó là:

Đối với việc sử dụng diện tích phòng trống của doanh nghiệp: Theo quy định hiện nay mô hình khu công nghiệp là khu chuyên sản xuất hàng công nghiệp và thực hiện các dịch vụ cho sản xuất công nghiệp. Trong KCN không có dân cư sinh sống. Do đó về nguyên tắc việc thực hiện điểm/cơ sở trông giữ trẻ nằm trong khu vực KCN- khu vực sản xuất là chưa có cơ sở để thực hiện. Điều này cũng hoàn toàn phù hợp với quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 5 Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 quy định về điều kiện đầu tư trong lĩnh vực giáo dục “ Trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ được đặt tại khu dân cư phù hợp quy hoạch chung, thuận lợi cho trẻ em đến trường; bảo đảm các quy định về an toàn và vệ sinh môi trường

Tuy nhiên, nhằm đáp ứng nhu cầu gửi trẻ ở độ tuổi mầm non, nhất là độ tuổi nhà trẻ (dưới 36 tháng tuổi) ngày càng tăng của đại đa số các công nhân nữ đang làm việc trong KCN, Chính Phủ đã ban hành Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 20/3/2014 phê duyệt đề án hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực KCN đến năm 2020; đồng thời, năm 2015 Chính Phủ tiếp tục ban hành Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 22 tháng 05 năm 2015 về việc đẩy mạnh thực hiện các giải pháp giải quyết vấn đề trường, lớp mầm non ở các KCN.

Mặt khác, trong tương lai gần khi các mô hình KCN mới ra đời (KCN sinh thái; KCN đô thị dịch vụ, KCN hỗ trợ) gắn liền với quy hoạch đô thị, quy hoạch nhà ở cho công nhân thì việc xây dựng cơ sở giáo dục mầm non hoặc các cơ sở trông giữ trẻ tư thục theo quy định cũng sẽ được xây dựng đảm bảo phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của tỉnh .

Đối với các KCN Vĩnh Phúc hiện nay việc hỗ trợ việc kiện toàn, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục tại khu vực khu công nghiệp, nữ công nhân lao động có con dưới 36 tháng tuổi yên tâm làm việc đã được quan tâm nhưng chưa đồng đều giữa các KCN. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc mới chỉ xây dựng được dự án trường Mầm non cho người lao động có thu nhập thấp tại KCN Khai Quang và dự án này đã đi vào hoạt động được khoảng 3 năm nay. Do vậy nếu cá nhân làm việc cho doanh nghiệp Nhật Bản tại KCN Khai Quang có thể đem trẻ đến gửi tại Trường này để đảm bảo an toàn và môi trường chung cho trẻ theo quy định.

Đánh giá: