NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: Hỏi về thủ tục thẩm duyệt PCCC
Người gửi: Vũ Thị Hoa
Ngày gửi: 16/06/2017
Nội dung:

Kính gửi: Ban Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư

Công ty Honda Việt Nam hiện tại có 3 gói sửa chữa, nhờ Ban xúc tiến chuyển giúp cho đơn vị chuyên môn quản lý giúp? Với 3 gói này phía Công ty có phải thực hiện thủ tục thẩm duyệt lại PCCC ko ạ? Làm rõ giúp công trình nào có, công trình nào ko và căn cứ, tại sao lại như vậy ạ?

1.  Sửa chữa đường ống nước cứu hỏa toàn nhà máy dưới đất thành lên mặt đất (vì dưới đất hay bị rỉ sét và rò rỉ nước--> lãng phí nước). Tuy nhiên, sẽ có 1 số chỗ vẫn ko thể đưa lên trên mặt đất mà phải chôn ngầm dưới đất. Do đó, chỉ thay đổi vị trí đường ống lên trên mặt đất khoảng 8% tổng chiều dài đường ống.

2. Thay thể tủ điểu khiển của hệ thống CO2- PA2, 3,4 của 2 dây chuyền sơn: Hiên tại tủ của hãng  Anti fire,  có dấu hiệu hỏng , muôn thay nhưng khó mua loại cũ  nên thay bẳng tủ của hãng Nohmi dễ mua hơn và là đồ nhật. Chỉ thay mới, giữ nguyên nguyên lý hoạt động

3.  Thay mới 1 tủ bấm báo cháy cùng tính năng, hay 1 cái chuông báo cháy hạ độ cao nằm trong công trình phải thẩm duyệt về PCCC a nhé?
 

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan: Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy
Ngày gửi: 22/06/2017 (Trước hạn 2 ngày)
Nội dung:

 Căn cứ kiến nghị của Công ty Honda Việt Nam qua Hệ thống tiếp nhận, giải quyết các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân thuộc UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Đối chiếu với các văn bản quy phạm pháp luật về PCCC, Cảnh sát PC&CC tỉnh Vĩnh Phúc có ý kiến như sau:

1. Việc sửa chữa đường ống cấp nước chữa cháy toàn nhà máy của Công ty Honda Việt Nam nếu đảm bảo theo thiết kế đã được thẩm duyệt về PCCC thì không cần thẩm duyệt lại. Trước khi cải tạo hệ thống đường ống cấp nước chữa cháy, đề nghị Công ty Honda Việt Nam có giải pháp đảm bảo sự hoạt động liên tục của hệ thống chữa cháy và gửi về Cảnh sát PC&CC tỉnh Vĩnh Phúc để được đồng ý về nội dung này.

2. Việc thay thế tủ điều khiển của hệ thống CO2-PA2, 3, 4 của 2 dây chuyền sơn (thay thế tủ mới có cùng nguyên lý hoạt động với tủ cũ) không phải thẩm duyệt lại. Đề nghị chủ đầu tư trước khi lắp đặt, thay thế phải gửi hồ sơ kỹ thuật của tủ điều khiển mới và cũ về Cảnh sát PC&CC tỉnh Vĩnh Phúc để được chấp thuận nội dung thay đổi này. Trong suốt quá trình lắp đặt, thay thế tủ điều khiển, đề nghị Công ty có giải pháp duy trì hoạt động của hệ thống PCCC.

3. Việc thay thế 1 nút ấn báo cháy cùng tính năng, hạ độ cao chuông báo cháy nếu đảm bảo theo thiết kế đã được thẩm duyệt về PCCC thì không cần thẩm duyệt lại. Tuy nhiên trong quá trình lắp đặt nút ấn báo cháy, chuông báo cháy đề nghị chủ đầu tư thực hiện đảm bảo theo quy định tại Tiêu chuẩn Việt Nam 5738: 2001 "Hệ thống báo cháy - Yêu cầu kỹ thuật".

Vậy Cảnh sát PC&CC tỉnh Vĩnh Phúc thông báo cho quý Công ty biết và thực hiện.

File đính kèm:
Đánh giá: