NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: Hỏi về nhưng công trình đối tượng được miễn giấy phép xây dựng
Người gửi: Công ty tư vấn đầu tư xây dựng Vĩnh Phúc
Ngày gửi: 26/06/2017
Nội dung:

 Kính gửi: ubnd tỉnh Vĩnh Phúc

 

Theo Quy định tạo khoản 2 điều 89 thì có nhiều loại công trình xây dựng được miễn cấp Giấy phép xây dựng. Nhưng ở Vĩnh Phúc các công trình trong khu công nghiệp vẫn phải cấp giấy phép xây dựng tuy rằng đã có quy hoạch 1/500. Cụ thể trong khoản 2:

đ) Công trình xây dựng thuộc dự án khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và được thẩm định thiết kế xây dựng theo quy định của Luật này;

 

e) Nhà ở thuộc dự án phát triển đô thị, dự án phát triển nhà ở có quy mô dưới 7 tầng và tổng diện tích sàn dưới 500 m2 có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

Vậy đề nghị quý tỉnh giải thích rõ điều này.

 

 

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan:Sở Xây dựng
Ngày gửi:29/06/2017
Nội dung:

Ngày 27/6/2017, Sở Xây dựng nhận được phản ánh, kiến nghị của Công ty Tư vấn ĐTXD Vĩnh Phúc hỏi về trường hợp những công trình thuộc đối tượng được miễn giấy phép xây dựng trong khu công nghiệp do Ban quản trị hệ thống đường dây nóng tỉnh Vĩnh Phúc chuyển đến. Sau khi nghiên cứu, Sở Xây dựng có ý kiến như sau:
Tại Điểm đ, Khoản 2, Điều 89 Luật Xây dựng 2014, quy định “ Công trình xây dựng thuộc dự án khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và được thẩm định thiết kế xây dựng theo quy định của Luật này” thuộc đối tượng được miễn giấy phép xây dựng.
Như vậy, đối tượng công trình được miễn giấy phép xây dựng theo quy định trên là các công trình thuộc dự án của chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất được cấp có thẩm quyền chấp thuận đầu tư và đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết kế.
Các công trình không thuộc đối tượng trên đều phải thực hiện cấp phép xây dựng nhằm đảm bảo việc quản lý xây dựng công trình theo quy hoạch

File đính kèm:
Đánh giá:
Tên cơ quan:Ban Quản lý các khu công nghiệp
Ngày gửi:30/06/2017
Nội dung:

 

File đính kèm:
Đánh giá: