NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: Xuất hóa đơn hàng biếu tặng cho cán bộ CNV công ty
Người gửi: Vũ Thị Ngát
Ngày gửi: 28/09/2017
Nội dung:

 

Kính Gửi Cục thuế Tỉnh Vĩnh Phúc

 

Công ty chúng tôi là doanh nghiệp chế xuất, có các khoản chi phúc lợi cho người lao động, vậy công ty chúng tôi có câu hỏi về xuất hoá đơn quà biếu tặng cho cán bộ công nhân viên (CNV) của công ty như sau:

Trong tháng 9/2017 chúng tôi có phát sinh chi phí tặng quà sinh nhật cho CNV (Công ty chúng tôi mua PHIẾU MUA HÀNG của Công ty BigC Vĩnh Phúc giá trị 100.000 VND/ 1 phiếu) sau đó tặng phiếu mua hàng đó cho CNV có ngày sinh nhật trong tháng (1 phiếu /1 người).  

Hàng năm chúng tôi có mua quà vào các dịp tết, dip nghỉ lễ, trung thu ... bằng hiện vật tặng cho CNV công ty. Ví dụ vào dịp ngày trung thu Công ty chúng tôi có mua hàng hoá là Bánh trung thu hóa đơn nhà cung cấp xuất vào ngày 24/09/2017, thuế suất 0% vì công ty tôi là doanh nghiệp chế xuất. Công ty đã tặng hết số bánh đó cho CNV làm quà trung thu trong tháng 9 nhưng kế toán không xuất hóa đơn quà tặng cho khoản tiền này.

Lý do: Chúng tôi có đọc câu trả lời ngày 04/11/2016, Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc trả lời câu hỏi cho Công ty TNHH Top Intercube Vina thông qua Cổng thông tin đối thoại Doanh nghiệp – Chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc chi tiết như sau:

 

 

Tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính quy định:

Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

………………….

2.30. Các khoản chi không tương ứng với doanh thu tính thuế, trừ các khoản chi sau:

Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như: chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động; chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị; chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo; chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau; chi khen thưởng con của người lao động có thành tích tốt trong học tập; chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết cho người lao động; chi bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tự nguyện khác cho người lao động (trừ khoản chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động hướng dẫn tại điểm 2.6, bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho người lao động hướng dẫn tại điểm 2.11 Điều này) và những khoản chi có tính chất phúc lợi khác. Tổng số chi có tính chất phúc lợi nêu trên không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp.

Việc xác định 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp được xác định bằng quỹ tiền lương thực hiện trong năm chia (:) 12 tháng. Trường hợp doanh nghiệp hoạt động không đủ 12 tháng thì: Việc xác định 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế được xác định bằng quỹ tiền lương thực hiện trong năm chia (:) số tháng thực tế hoạt động trong năm”.

          Căn cứ quy định trên, trường hợp trong tháng 9/2016 Công ty TNHH Top Intercube Vina có mua bánh trung thu cho công nhân viên của Công ty, trong tháng Công ty đã xuất hết số bánh cho công nhân viên làm quà tặng tết trung thu. Khi xuất tặng cho công nhân viên Công ty không phải lập hóa đơn mà chỉ lập phiếu xuất kho để tính vào khoản chi có tính chất phúc lợi (chi có tính chất phúc lợi khác) theo quy định nêu trên.

Vậy căn cứ theo trả lời trên, trường hợp tặng quà sinh nhật là phiếu mua hàng và bánh trung thu thì khi tặng quà cho cán bộ CNV công ty chúng tôi không phải lập hoá đơn cho cán bộ công nhân viên mà chỉ lập phiếu xuất kho danh sách công nhân viên nhận quà có đúng không? 

 Rất  Mong cục thuế Vĩnh Phúc hướng dẫn tôi cách xử lý trong trường hợp này.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của Cục thuế Tỉnh Vĩnh Phúc!

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan: Cục Thuế tỉnh
Ngày gửi: 09/10/2017 (Trễ hạn 4 ngày)
Nội dung:
Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc nhận được câu hỏi của doanh nghiệp chế xuất thông qua hệ thống đường dây nóng của UBND tỉnh về việc xuất hóa đơn trong trường hợp tặng quà sinh nhật là phiếu mua hàng và bánh trung thu cho cán bộ công nhân viên. Về vấn đề này Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc trả lời như sau:
Căn cứ vào Khoản 5 Điều 14 Thông tư số 219/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định:
“Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa (kể cả hàng hóa mua ngoài hoặc hàng hóa do doanh nghiệp tự sản xuất) mà doanh nghiệp sử dụng để cho, biếu, tặng, khuyến mại, quảng cáo dưới các hình thức, phục vụ cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì được khấu trừ.”
Căn cứ vào Khoản 9 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính quy định:
“9. Sửa đổi, bổ sung Điểm 2.4 Phụ lục 4 như sau:
2.4 Sử dụng hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa, dịch vụ khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu, cho biếu tặng đối với tổ chức kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:
a) Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải lập hóa đơn, trên hóa đơn ghi tên và số lượng hàng hóa, ghi rõ là hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu và thực hiện theo hướng dẫn của pháp luật về thuế GTGT.
Đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động thì phải lập hóa đơn GTGT (hoặc hóa đơn bán hàng), trên hóa đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hóa đơn xuất bán hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng”
Căn cứ vào các quy định nêu trên, trường hợp doanh nghiệp đăng ký áp dụng phương pháp kê khai là phương pháp khấu trừ thì khi tặng quà cho cán bộ công nhân viên thì phải xuất hóa đơn GTGT theo quy định. Trường doanh nghiệp là doanh nghiệp chế xuất (không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT) thì không phải xuất hóa đơn khi tặng quà cho cán bộ công nhân viên.
         Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc trả lời để Doanh nghiệp được biết và thực hiện./.
Đánh giá: