NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: Sổ hộ khẩu không có số trên sổ
Người gửi: Người gửi yêu cầu không nêu tên
Ngày gửi: 07/10/2017
Nội dung:

 Em đang cập nhật thông tin của nhân viên để thực hiện đồng bộ hóa dữ liệu liên quan đến BHXH ạ. Nhưng em có gặp 1 trường hợp sổ hộ khẩu của nhân viên đó không có in hay ghi số sổ hộ khẩu. Vậy giờ phải hỏi cơ quan nào để biết được số sổ hộ khẩu của nhân viên này ạ.

Em có scan sổ hộ khẩu ở file đính kèm bên dưới ạ.

Em cảm ơn và mong nhận được sự phanr hồi sớm từ quý cơ quan ạ!!!

File đính kèm

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan: Quản trị hệ thống
Ngày gửi:
Nội dung:

Sổ hộ khẩu như trong file đính kèm là mẫu sổ cũ NKa3. Hiện nay, theo Luật cư trú 2013, sổ hộ khẩu được cấp theo mẫu mới HK08. Để có số sổ hộ khẩu của trường hợp trên, Công ty có thể yêu cầu nhân viên đổi sang sổ hộ khẩu mẫu mới hoặc đến liên hệ trực tiếp tại trụ sở Công an Thành phố Vĩnh Yên để biết thêm thông tin.

Đánh giá: