NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: Xác nhận đơn vị đủ điều kiện kiểm định thiết bị phòng nổ theo quy định của 53/2016/TT-BLĐTBXH
Người gửi: Mai Thị Lan
Ngày gửi: 03/11/2017
Nội dung:

Kính gửi quý Cơ quan,

Theo quy định của thông tư số 53/2016/TT-BLĐTBXH thì thiết bị phòng nổ là thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động

Hiện tại theo quy định của pháp luật thì thiết bị phòng nổ thuộc quản lý của Bộ Công Thương

Ngày 13 tháng 7 năm 2017 Bộ Công Thương ban hành thông tư số 09/2017/TT-BCT quy định hoạt động kiểm định thuộc thẩm quyền quản lý của BCT

Trong điều 19 của thông tư này có đề cập giấy chứng nhận đủ điều kiện, chứng chỉ đã được cấp trước ngày thông tư này có hiệu lực được tiếp tục sử dụng đến hết thời hạn ghi trên Giấy chứng nhận đủ điều kiện, chứng chỉ đó nhưng không được quá ngày 31 tháng 8 năm 2018

Có nghĩa là doanh nghiệp hiểu rằng các đơn vị được cấp phép đủ điều kiện kiểm định thiết bị phòng nổ trước ngày 31.08.2017 thì tiếp tục được thực hiện kiểm định đến 31.08.2018

Theo điều 14, 16 của thông tư này thì Bộ Công thương sẽ phải đăng tải trên trang thông tin điện tử thông tin của tổ chức đủ điều kiện thực hiện kiểm định các thiết bị thuộc thẩm quyền quản lý của BCT

Tuy nhiên, đến thời điểm này doanh nghiệp không tìm thấy các thông tin đó & hỏi trực tiếp Cục Kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp của BCT thì vẫn không biết đến thời điểm hiện tại đơn vị nào đủ điều kiện thực hiện kiểm định các thiết bị thuộc thẩm quyền quản lý của BCT

Do đó, Doanh nghiệp muốn quý Cơ quan hướng dẫn Doanh nghiệp đến thời điểm này thông tư 53/2016/TT-BLĐTBXH và 09/2017/TT-BCT đã có hiệu lực từ rất lâu rồi vậy thì các đơn vị nào đủ điều kiện thực hiện kiểm định thiết bị phòng nổ?

Rất mong nhận được hỗ trợ của quý Cơ quan.

Trân trọng cảm ơn.

 

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan: Sở Công thương
Ngày gửi: 10/11/2017 (Đúng hạn)
Nội dung:
Ngày 05/11/2017, Sở Công thương nhận được ý kiến của doanh nghiệp liên quan đến nội dung “ Xác nhận đơn vị đủ điều kiện kiểm định thiết bị phòng nổ theo quy định của của Thông tư 53/2016/TT-BLĐTBXH. Sau khi nghiên cứu, Phòng KTAT có ý kiến như sau:

1.     Về các nội dung quy định tại Thông tư 09/2016/TT-BCT.

Theo quy định tại Khoản 2 - Điều 19 Thông tư 09/2016/TT-BCT thì giấy chứng nhận đủ điều kiện, chứng chỉ đã cấp trước ngày Thông tư có hiệu lực (trước ngày 31/8/2017) được tiếp tục sử dụng đến hết thời hạn ghi trên Giấy chứng nhận  nhưng không quá 31/8/2018. Do đó, việc doanh nghiệp hiểu là đúng.

2.     Về các đơn vị đủ điều kiện thực hiện kiểm định.

Hiện tại, theo thông tin của Sở Công Thương: Đối với đơn vị đủ điều kiện thực hiện kiểm định các thiết bị phòng nổ thuộc thẩm quyền của Bộ Công Thương thì khu vực phía Bắc có 01 đơn vị được chỉ định là: Trung tâm Kiểm định công nghiệp 1 – Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp ( Quyết định số 4327/QĐ-BCT ngày 31/10/2016 của Bộ Công Thương).

 

Đánh giá: