NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: Đường dây nóng TCMT: Ô nhiễm môi trường ở xã Tề Lỗ, Yên Lạc, Vĩnh Phúc
Người gửi: Người gửi yêu cầu không nêu tên
Ngày gửi: 03/11/2017
Nội dung: KÍNH GỬI: SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH VĨNH PHÚC Đường dây nóng của Tổng cục Môi trường đã nhận được thông tin phản ánh của người dân về vụ việc gây ô nhiễm môi trường, thông tin cụ thể như sau: 1. Thông tin người cung cấp (Đề nghị giữ kín danh tính người cung cấp thông tin) - Họ và tên: Lê Văn Quý - Số điện thoại: 0913.284.644 - Địa chỉ: Khu 1, xã Tề Lỗ, Yên Lạc, Vĩnh Phúc - Thời gian phản ánh: 19h05 ngày 03 tháng 11 năm 2017 2. Thông tin vụ việc - Tổ chức gây ô nhiễm: Không rõ - Địa điểm gây ô nhiễm: Làng nghề thuộc Khu 1, xã Tề Lỗ, Yên Lạc, Vĩnh Phúc - Hiện trạng ô nhiễm: Khu Làng nghề thuộc xã Tề Lỗ xả nước thải ra sông không qua xử lý dù có kinh phí thực hiện việc xử lý chất thải. Rác thải sinh hoạt đốt vây kín nhà dân. - Thời gian diễn ra: Từ 2-3 năm - Tình trạng xử lý: Đã phản ánh với xã, huyện nhưng chưa xử lý. Đề nghị Quý Sở khẩn trương xác minh thông tin, có hướng giải quyết và phản hồi tới người cung cấp thông tin; đồng thời gửi qua đường dây nóng của Tổng cục Môi trường trước 17h ngày 04 tháng 11 năm 2017 để tổng hợp. Trân trọng./. Đường dây nóng Tổng cục Môi trường Số điện thoại: 086.900.0660 Thư điện tử: duongdaynong@vea.gov.vn

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan:UBND Huyện Yên Lạc
Ngày gửi:13/11/2017
Nội dung:

Ngày 10/11/2017, UBND huyện Yên Lạc nhận được phiếu chuyển phản ánh, kiến nghị do bộ phận quản trị đường dây nóng tỉnh Vĩnh Phúc chuyển đến; nội dung phản ánh tình trạng Cụm công nghiệp Tề Lỗ xả nước thải ra sông không qua xử lý dù đã có kinh phí thực hiện việc xử lý chất thải. Rác thải sinh hoạt đốt vây kín nhà dân. Sự việc đã được phản ánh với huyện, xã nhưng chưa xử lý. UBND huyện Yên Lạc trả lời như sau:

1.Nội dung Cụm công nghiệp Tề Lỗ xả nước thải ra sông không qua xử lý dù đã có kinh phí thực hiện việc xử lý chất thải:

-Trạm xử lý nước thải Cụm công nghiệp Tề Lỗ được đầu tư xây dựng, hiện nay đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng. Vì kinh phí hoạt động của Ban quản lý CCN Tề Lỗ được lấy từ nguồn thu các hoạt động dịch vụ trong CCN, ngân sách nhà nước không hỗ trợ. Hiện nay, các định mức thu phí, lệ phí dịch vụ trong Cụm công nghiệp  chưa có quy định cụ thể nên Ban quản lý CCN Tề Lỗ (đơn vị quản lý) không có đủ căn cứ pháp lý để thương thảo hợp đồng cung cấp dịch vụ trong CCN. Vì vậy Ban quản lý CCN Tề Lỗ không có nguồn kinh phí để xử lý nước thải, chất thải theo quy định.

-Mặt khác, hoạt động của  CCN Tề Lỗ chủ yếu là kinh doanh, dịch vụ; chỉ có khoảng 30 cơ sở (trong tổng số 312 cơ sở đang hoạt động) là đơn vị sản xuất. Nước thải trong Cụm công nghiệp Tề Lỗ chủ yếu là nước thải sinh hoạt và nước mưa; lượng nước thải do các cơ sở sản xuất thải ra là không đáng kể.

2.Nội dung rác thải sinh hoạt đốt vây kín nhà dân:

-Trong quy hoạch Cụm công nghiệp Tề Lỗ không có bãi trung chuyển, nơi tập kết rác thải nên gây khó khăn trong công tác quản lý rác. Bãi tập kết tạm thời hiện nay đã tồn tại từ năm 2010 trở về trước (do nhân dân thôn Giã Bàng, xã Tề Lỗ tự phát đổ rác tại đây), khoảng cách từ nơi tập kết này đến khu dân cư gần nhất khoảng 500m; gió chủ đạo theo hướng Đông Nam ra sông Phan.

-UBND xã Tề Lỗ không đồng ý cho chuyển rác thải sinh hoạt trong Cụm công nghiệp Tề Lỗ về bãi rác chung của xã Tề Lỗ. Vì vậy, các cơ sở sản xuất kinh doanh trong CCN Tề Lỗ phải thu gom rác phát sinh về bãi tập kết tạm thời nêu trên và xử lý bằng phương pháp chôn lấp và đốt một phần.

-Hiện nay, UBND huyện đã giao Trung tâm phát triển CCN huyện và các cơ quan chuyên môn của huyện lựa chọn đơn vị có đủ tư cách pháp nhân, có chức năng xử lý rác thải đầu tư xây dựng trạm xử lý rác thải công suất 30 tấn/ ngày đêm trong CCN Tề Lỗ để xử lý rác thải.

3.Nội dung sự việc đã được phản ánh đến huyện, xã nhưng chưa xử lý:

-UBND huyện Yên Lạc, Trung tâm phát triển CCN huyện và Ban quản lý CCN Tề Lỗ chưa nhận được phản ánh của nhân dân về vấn đề nêu trên nên chưa có giải pháp xử lý.

Như vậy, việc người dân phản ánh qua đường dây nóng các nội dung nêu trên là chưa đúng với thực tế.

Về các nội dung này, ngày 09/11/2017; UBND huyện đã giao cho Trung tâm phát triển CCN huyện (đơn vị chủ đầu tư Cụm công nghiệp Tề Lỗ) và Ban quản lý Cụm công nghiệp Tề Lỗ (đơn vị quản lý) làm việc với đoàn kiểm tra của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh (Có bản phô tô biên bản làm việc gửi kèm)

UBND huyện Yên Lạc trân trọng báo cáo./.

File đính kèm:
Đánh giá:
Tên cơ quan:Sở Tài nguyên và Môi trường
Ngày gửi:01/12/2017
Nội dung:

           Sau khi tiếp nhận nội dung phản ánh của công dân nêu trên, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với UBND xã Tề Lỗ tổ chức buổi làm việc với Trung tâm phát triển CCN huyện Yên Lạc, Ban Quản lý CCN Tề Lỗ kiểm tra, xác minh các nội dung phản ánh của công dân, kết quả: Sở đã báo cáo UBND tỉnh tại Văn bản số: 2788/STNMT-CCBVMT ngày 22/9/11/2017 (được đính kèm dưới đây),

           Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời để công dân biết, thực hiện./.

 

File đính kèm:
Đánh giá: