NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: Đường dây nóng TCMT: Ô nhiễm từ việc đốt rác ở bãi rác
Người gửi: Người gửi yêu cầu không nêu tên
Ngày gửi: 07/11/2017
Nội dung:

Kính gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc Đường dây nóng của Tổng cục Môi trường nhận được thông tin phản ánh của người dân về vụ việc gây ô nhiễm môi trường, thông tin cụ thể như sau: 1. Thông tin người cung cấp (Đề nghị giữ kín danh tính người cung cấp thông tin) - Thời gian phản ánh: 15h00 ngày 07 tháng 11 năm 2017 2. Thông tin vụ việc - Tổ chức/Tác nhân gây ô nhiễm: Bãi rác xã Phương Khoan - Địa điểm gây ô nhiễm: xã Phương Khoan, huyện Sông Lô, VĨnh Phúc. - Hiện trạng ô nhiễm: Bãi rác có nhiều loại rác cả động vật chết; buổi tối dùng xăng đốt gây mùi hôi thối. - Thời gian diễn ra: Đã tồn tại 5 năm nay. - Tình trạng xử lý: Đã phản ánh lên Chính quyền địa phương xã nhưng không xử lý. Đề nghị Quý Sở khẩn trương xác minh thông tin, có hướng giải quyết và phản hồi tới người cung cấp thông tin trước 17h00 ngày 08 tháng 11 năm 2017; đồng thời gửi qua đường dây nóng của Tổng cục Môi trường để tổng hợp. Trân trọng./. Đường dây nóng Tổng cục Môi trường Số điện thoại: 086.900.0660 Thư điện tử: duongdaynong@vea.gov.vn

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan:UBND Huyện Sông Lô
Ngày gửi:10/11/2017
Nội dung:

 

UBND huyện Sông Lô xin trả lời ý kiến của công dân như sau:

Ngày 03/11/2017 và 07/11/2017, UBND huyện Sông Lô nhận được phiếu chuyển phản ánh, kiến nghị do Bộ phận quản trị Hệ thống đường dây nóng - UBND tỉnh chuyển tới, có nội dung như sau: Phản ánh việc đổ rác, xử lý rác của bãi rác xã Phương Khoan, huyện Sông Lô gây khói mù, ô nhiễm môi trường ảnh hưởng tới các hộ dân sống tại khu vực xã Đồng Quế.

Sau khi đã chỉ đạo các cơ quan chức năng có liên quan phối hợp với Sở Tài nguyên & Môi trường và UBND xã Phương Khoan tổ chức kiểm tra, xác minh thực tế cho thấy, nội dung phản ánh của công dân là có cơ sở. Tại thời điểm kiểm tra việc xử lý rác thải của HTXDV môi trường xã Phương Khoan tại bãi tập kết rác thải chưa đảm bảo, ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

Xuất phát từ tình hình thực tế nêu trên, UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Phương Khoan chỉ đạo HTXDV môi trường chấm dứt ngay việc đốt rác và có biện pháp xử lý phù hợp, giảm thiểu đến mức thấp nhất do ô nhiễm môi trường gây ra. Tổ chức phun chế phẩm sinh học, thu gom, chôn lấp, phủ đất lên trên để tránh phát sinh ô nhiễm ảnh hưởng đến môi trường. Đồng thời thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân thu gom rác thải sinh hoạt đúng nơi quy định, đúng giờ, không vứt xác xúc vật, động vật chết ra môi trường.

Vậy UBND huyện báo cáo về nội dung phản ánh của công dân để Bộ phận quản trị đường dây nóng - UBND tỉnh Vĩnh Phúc được biết./.

 

File đính kèm:
Đánh giá:
Tên cơ quan:Sở Tài nguyên và Môi trường
Ngày gửi:16/11/2017
Nội dung:

Sau khi tiếp nhận được thông tin phản ánh của công dân về việc ô nhiễm môi trường tại bãi rác tập chung của xã Phương Khoan, huyện Sông Lô.

Ngày 07/11/2017 Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì phối hợp với Phòng TNMT huyện Sông Lô, UBND xã Phương Khoan kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh nêu trên. Kết quả kiểm tra cho thấy, bãi rác được phản ánh thuộc xứ đồng Cây Mơ, thôn Quyết Tiến, xã Phương Khoan, (vị trí cách thôn Đồng Mùi, xã Đồng Quế khoảng 200m về phía Bắc). Bãi rác có diện tích khoảng 600m2, đã được xây tường bao xung quanh. Tại thời điểm kiểm tra, rác chỉ được tập kết, xử lý bằng đốt cháy tự nhiên, phát sinh khói, mùi khét, ảnh hưởng đến không khí khu vực xung quanh.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã yêu cầu UBND xã Phương Khoan chỉ đạo Hợp tác xã vệ sinh môi trường chấm rứt ngay việc đốt rác tại bãi rác nêu trên. Đồng thời phải tăng cường phun chế phẩm sinh học, phủ đất lên lớp rác để hạn chế phát sinh mùi, ruồi muỗi ảnh hưởng đến khu vực xung quanh.

Ngày 09/11/2017 UBND xã Phương Khoqan đã có báo cáo số 76/BC-UBND theo đó đã tiến hành khắc phục tình trạng nêu trên theo yêu cầu của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Trên đây là ý kiến trả lời của Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc để công dân được biết./.

Đánh giá: