NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: Xác định mức bồi dưỡng hiện vật cho NLĐ làm công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc độc hại nguy hiểm khi làm thêm giờ
Người gửi: Mai Thị Lan
Ngày gửi: 09/11/2017
Nội dung:

Kính gửi quý Cơ quan,

Trước tiên rất cảm ơn Sở Lao động thương binh và Xã hội đã trả lời thắc mắc của doanh nghiệp liên quan đến việc bồi dưỡng hiện vật cho người lao động làm công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc độc hại nguy hiểm.

Tuy nhiên, qua câu trả lời của SLĐTBXH thì Doanh nghiệp muốn làm rõ hơn nội dung sau:

Doanh nghiệp quy định thời gian làm việc như sau:

1. Lao động làm công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm thời giờ làm việc bình thường của ngày làm việc là 8 giờ/ngày

2. Lao động làm công việc đặc biệt nặng nhọc độc hại nguy hiểm thời gian làm việc bình thường của ngày làm việc là 6 giờ/ngày

Nếu Doanh nghiệp thỏa thuận với người lao động làm thêm là 2h/ngày thì áp dụng nguyên tắc của Điểm a Khoản 4 Điều 3 Thông tư 25/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 của Bộ Lao động - TB&XH hướng dẫn chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại:

“4. Mức bồi dưỡng cụ thể đối với từng người lao động được xác định như sau:

a) Đối với người lao động đủ các điều kiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 của Thông tư này, nếu làm việc từ 50% thời giờ làm việc bình thường trở lên của ngày làm việc thì được hưởng cả định suất bồi dưỡng, nếu làm dưới 50% thời giờ làm việc bình thường của ngày làm việc thì được hưởng nửa định suất bồi dưỡng theo quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này;

Trong trường hợp người lao động làm thêm giờ, định suất bồi dưỡng bằng hiện vật được tăng lên tương ứng với số giờ làm thêm theo nguyên tắc trên.

Thì người lao động được hưởng bao nhiêu định suất bồi dưỡng hiện vật? Tại sao?

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Ngày gửi: 13/11/2017 (Trước hạn 4 ngày)
Nội dung:

Trong trả lời vấn đề bạn hỏi tại PAKN trước về Xác định mức bồi dưỡng hiện vật cho NLĐ làm công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc độc hại nguy hiểm khi làm thêm giờ, Sở Lao động - TB&XH đã trích dẫn quy định về định suất bồi dưỡng hiện vật tại khoản 2, khoản 4 của văn bản quy định. Đề nghị bạn nghiên cứu cụ thể.

Các vấn đề chưa rõ đề nghị bạn liên hệ trực tiếp Phòng Việc làm - An toàn lao động thuộc Sở Lao động - TB&XH (SĐT:  0984.60.06.06 or 0904.17.22.17) để trao đổi, giải đáp cụ thể.

Trân trọng cảm ơn bạn đã gửi phản ánh kiến nghị.

Đánh giá: