NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: Vận chuyển rác thải nông thôn về thành phố
Người gửi: nguyễn văn kiên
Ngày gửi: 13/11/2017
Nội dung:

 HIện nay công ty môi trường đô thị thành phố vĩnh yên ký hợp đồng vận chuyển rác các huyện xung quanh về thành phố để xử lý. Vấn đề trên khoảng năm 2012 tỉnh đã cấm. Xin hỏi việc làm vậy hiện nay có được phép hay không, nếu không tại sao tỉnh cấm vẫn còn hoạt động ngang nhiên, cơ quan nào buông lỏng quản lý, bao che.

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan:Sở Tài nguyên và Môi trường
Ngày gửi:22/11/2017
Nội dung:

                Ngày 14/11/2017,Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được phản ánh của người dân trên hệ thống đường dây nóng của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc Công ty CP Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên ký hợp đồng vận chuyển rác của các huyện ngoài thành phố Vĩnh Yên để xử lý,

          Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

          Ngày 31/10/2017, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã có Văn bản số 8633/UBND-NN5, trong đó yêu cầu Công ty CP Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên dừng vận chuyển và không tiếp nhận rác thải sinh hoạt của các địa phương ngoài thành phố Vĩnh Yên về xử lý tại Bãi rác tạm KCN Khai Quang.

          Ngày 07/11/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp UBND thành phố Vĩnh Yên, Sở Xây dựng kiểm tra công tác vận chuyển, xử lý rác thải của Công ty CP Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên. Qua kiểm tra, hội nghị đã thống nhất nghiêm cấm Công ty CP Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt của các địa bàn khác ngoài thành phố Vĩnh Yên vào xử lý tại Bãi rác tạm KCN Khai Quang.

          Hiện tại Bãi rác tạm KCN Khai Quang đã quá tải, tiềm ẩn ô nhiễm môi trường cho thành phố Vĩnh Yên. Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND thành phố Vĩnh Yên tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thu gom, vận chuyển rác đối với  Công ty CP Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên, đồng thời có biện pháp xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm.

         Yêu cầu  Công ty CP Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản 8633/UBND-NN5 ngày 31/10/2017 và Văn bản 1882/UBND-QLĐT ngày 17/11/2017 của UBND thành phố Vĩnh Yên.

        Trên đây là ý kiến trả lời của Sở Tài nguyên và Môi trường để công dân biết./.

Đánh giá:
Tên cơ quan:Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên
Ngày gửi:27/11/2017
Nội dung:

 Ngày 30/11/2017 Công ty nhận được Công văn số 8633/UBND-NN5 về việc đề nghị dừng vận chuyển và không tiếp nhận rác thải sinh hoạt của các địa phương ngoài thành phố Vĩnh Yên về xử lý tại Bãi rác tạm KCN Khai Quang.

Sau khi nhận được Công văn của UBND tỉnh Công ty đã tiến hành ngừng vận chuyển và thu gom rác sinh hoạt của các đơn vị, địa phương ngoài thành phố Vĩnh Yên

Đánh giá: