NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: Hộ gia đình chăn nuôi xả nước thải gây ô nhiễm
Người gửi: Người dân
Ngày gửi: 05/03/2019
Nội dung:

Kinh gửi sở tài nguyên môi trường tôi cứ trú tại thôn dương thọ xã đức bác. Muốn kiến nghi về vấn đề các hộ chăn nuôi tại thôn xả nước thải ra đường thôn quá nhiều gây ảnh hưởng nhiều tới thôn xóm. Theo tôi được biết hôm trước sở đã có làm biên bản mấy hộ chăn nuôi về vấn đề này nhưng giờ tôi vẫn thấy thải ra nhiều chàn hết ra đường.  đây là hình tôi chụp lại gửi lên mong sở tài nguyên môi trường xem xét sử lý giúp tôi

File đính kèm

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan: Sở Tài nguyên và Môi trường
Ngày gửi: 18/03/2019 (Trễ hạn 5 ngày)
Nội dung:

Sau khi tiếp nhận nội dung phản ánh của công dân nêu trên. Căn cứ Điều 143 Luật bảo vệ môi trường năm 2014, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 577/STNMT-CCBVMT ngày 13/3/2019 đề nghị UBND huyện Sông Lô chỉ đạo xác minh, kiểm tra, giải quyết theo thẩm quyền và báo cáo kết quả giải quyết về Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định./.

Đánh giá: