NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: Hình ảnh thành phố
Người gửi: Người gửi yêu cầu không nêu tên
Ngày gửi: 10/04/2019
Nội dung:

 

Hiện trạng tại khu vực TP Vĩnh Yên thường xuyên bị vẽ, viết bậy những quảng cáo  gây mất mỹ quan đô thị. Đề nghị các cấp có thẩm quyền có biện pháp xử lý.

 

File đính kèm

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan: UBND Thành phố Vĩnh Yên
Ngày gửi: 18/04/2019 (Đúng hạn)
Nội dung:

Tiếp thu ý kiến của cư tri, UBND thành phố Vĩnh Yên đã chỉ đạo phòng VH&TT và các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, giải quyết (cụ thể tại văn bản gửi kèm theo).

File đính kèm:
Đánh giá: