NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: Vv chính sách thuế GTGT đối với dịch vụ kiểm tra phân loại hàng hoá cho doanh nghiệp chế xuất
Người gửi: Công ty TNHH Jahwa vina
Ngày gửi: 02/05/2019
Nội dung:

Tên Công ty :  Công ty TNHH Jawha vina /MST : 2500282740

 Là Doanh nghiệp chế xuất hoạt động sản xuất tại  địa chỉ : Lô CN10, KCN Khai Quang, P. Khai Quang, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, VN.

Công ty chúng tôi ký hợp đồng thuê một công ty không phải là doanh nghiệp chế xuất, không nằm trong khu phi thuế quan (là doanh nghiệp FDI) thực hiện dịch vụ kiểm tra phân loại lỗi hàng hoá là nguyên vật liệu (NVL)  cho công ty chúng tôi trước khi đưa vào quá trình sản xuất.

Địa điểm kiểm tra hàng hoá (NVL) : tại Công ty TNHH Jahwa vina 

Theo Thông tư số 219/2013/TT-BTC (đã được chỉnh sửa, bổ sung theo thông tư số 119/2014 và 151/2014 và 26/2015) quy định:

Điều 9. Thuế suất 0%

1. Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan; ...;

…b) Dịch vụ xuất khẩu bao gồm: dịch vụ cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở trong khu phi thuế quan và tiêu dùng trong khu phi thuế quan. 2. Điều kiện áp dụng thuế suất 0%:

2. Điều kiện áp dụng thuế suất 0%:

“…b) Đối với dịch vụ xuất khẩu:

- Có hợp đồng cung ứng dịch vụ với tổ chức, cá nhân ở nước ngoài hoặc ở trong khu phi thuế quan;

- Có chứng từ thanh toán tiền dịch vụ xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật;

-> Như vậy chúng tôi đang hiểu dịch vụ kiểm tra phân loại hàng hoá (NVL) được thực hiện tại doanh nghiệp chế xuất  (tại công ty Jahwa vina) thì dịch vụ này áp dụng thuế suất thuế GTGT là 0% có đúng không?

Rất mong nhận được sự hướng dẫn từ Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc.

 

Xin chân trọng cảm ơn!

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan: Cục Thuế tỉnh
Ngày gửi: 09/05/2019 (Trước hạn 1 ngày)
Nội dung:

Kính gửi Quý Doanh nghiệp!

Ngày 02/05/2019, Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc nhận được 01 phản ánh, kiến nghị của Quý Doanh nghiệp trên Hệ thống tiếp nhận, giải quyết các phản ánh, kiến nghị của các Tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Về vấn đề này, Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc có ý kiến như sau:

Tại Điều 9 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế Giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật thuế Giá trị gia tăng quy định:

“1. Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan; vận tải quốc tế; hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% hướng dẫn tại khoản 3 Điều này.

Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu là hàng hóa, dịch vụ được bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan; hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho khách hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật.

b) Dịch vụ xuất khẩu bao gồm dịch vụ cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở trong khu phi thuế quan và tiêu dùng trong khu phi thuế quan.

2. Điều kiện áp dụng thuế suất 0%:

b) Đối với dịch vụ xuất khẩu:

- Có hợp đồng cung ứng dịch vụ với tổ chức, cá nhân ở nước ngoài hoặc ở trong khu phi thuế quan;

- Có chứng từ thanh toán tiền dịch vụ xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật;

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Jahwa Vina ký hợp đồng thuê một công ty không phải là doanh nghiệp chế xuất, không nằm trong khu phi thuế quan (là doanh nghiệp FDI) thực hiện dịch vụ kiểm tra phân loại lỗi hàng hoá là nguyên vật liệu (NVL)  cho công ty  trước khi đưa vào quá trình sản xuất, địa điểm kiểm tra hàng hoá (NVL) là tại Công ty. Như vậy dịch vụ kiểm tra phân loại hàng hoá nguyên vật liệu nêu trên được cung cấp và thực hiện trong khu phi thuế quan nên thuộc đối tượng theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 9, Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính và áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% nếu đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 9 Thông tư 219/2013/TT-BTC.

Về chính sách thuế tương tự đối với trường hợp hỏi của Công ty, Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc đã có Công văn số 12079/CT-TTHT ngày 26/12/2018 trả lời cho Công ty TNHH JDI Telecom Vina (đính kèm theo nội dung phúc đáp này), đề nghị Công ty tham khảo thêm và thực hiện áp dụng theo đúng quy định.

Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc trả lời để Doanh nghiệp được biết và thực hiện theo đúng quy định./.

File đính kèm:
Đánh giá: