NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: Đơn trình báo bị chiếm đoạt hủy hoại hơn 4ha rừng
Người gửi: Nguyễn Thị Ký
Ngày gửi: 24/05/2019
Nội dung:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

 

ĐƠN TRÌNH BÁO VIỆC HƠN 4 HA

 CÂY RỪNG BỊ CHIẾM ĐOẠT, HỦY HOẠI

 

 

     Kính gửi:  Ông Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc 

                                        

Tôi là Nguyễn Thị Ký, 68 tuổi

Thường trú tại số nhà 310, đường Trường Trinh, Tổ 4, phường Đồng Xuân, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc;

Chứng minh nhân dân số 038151000057, cấp ngày 16/01/2015 tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư; điện thoại liên hệ: 0985 613 909

          Xin trình báo việc hơn 4 ha cây rừng của tôi ở vị trí sườn phía Đông núi Thằn Lằn, trong quy hoạch Khu du lịch Đại Lải bị chiếm đoạt, hủy hoại

(có đơn trình báo và hợp đồng trồng rừng và quyết định giao đất đính kèm)

Kính đề nghị Ông Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc xem xét và có ý kiến chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra xử lý sự việc theo quy định của pháp luật.

          Trân trọng cảm ơn sự quan tâm xem xét, giải quyết của Quý cơ quan./.

                                                            Đồng Xuân, ngày 24 tháng 5 năm 2019

                                                                               Người trình báo

 

 

                                                                                    Nguyễn Thị Ký

 

File đính kèm

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan:Sở Tài nguyên và Môi trường
Ngày gửi:30/05/2019
Nội dung:

Sau khi xem xét nội dung phản ánh của công dân, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 1321/STNMT-TTr  ngày 30/5/2019 Về việc chuyển nội dung phản ánh của bà Nguyễn Thị Ký về UBND thành phố Phúc Yên để giải quyết theo thẩm quyền. Sở tài nguyên và Môi trường thông báo để bà Nguyễn Thị Ký biết và liên hệ với UBND thành phố Phúc Yên để được giải quyết./.

Đánh giá:
Tên cơ quan:Công an tỉnh
Ngày gửi:31/05/2019
Nội dung:

Công an tỉnh nhận được phiếu chuyển phản ánh, kiến nghị của bộ phận quản trị hệ thống đường dây nóng- UBND tỉnh gửi ngày 24/5/2019 đề nghị trả lời ý kiến của công dân Nguyễn Thị Ký, 68 tuổi, thường trú tại: Số nhà 310 đường Trường Trinh, Tổ 4, phường Đồng Xuân, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc về việc: hơn 4ha cây rừng ở vị trí sườn phía đông núi Thằn Lằn, trong quy hoạch khu du lịch Đại Lải bị chiếm đoạt, hủy hoại. Công an tỉnh trả lời công dân như sau:

Căn cứ chức năng, thẩm quyền giải quyết, Công an tỉnh đã giao Công an thành phố Phúc Yên tiến hành kiểm tra, xác minh theo thông tin phản ánh của bà Nguyễn Thị Ký. Hiện Công an thành phố Phúc Yên đang tiến hành xác minh để làm rõ nội dung phản ánh theo đúng quy định của pháp luật.

 Công an tỉnh trả lời để công dân Nguyễn Thị Ký biết./.

Đánh giá: