NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: Quyền lợi tham gia BHYT
Người gửi: Người gửi yêu cầu không nêu tên
Ngày gửi: 03/07/2019
Nội dung:

 Trong thời gian làm công nhân tôi bị ngã xe gãy xương chân phải nghỉ làm. Sau 3 tháng khi đi khám lại thì được thông báo đã bị cắt thẻ BHYT, công ty cho biết là nghỉ không lương quá 2 tháng nên bị cắt thẻ BHYT. Tôi muốn tham gia tiếp BHYT tại xã để đảm bảo quyền lợi nhưng không được do mã thẻ BHYT đã có tại công ty. Để tham gia tiếp BHYT thì bắt buộc phải nghỉ việc. Vậy việc này có đúng không. Sau khi nghỉ việc tôi muốn làm thủ tục để hưởng quyền lợi của chế độ đau ốm khi trước được không. 

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan: Bảo hiểm Xã hội tỉnh
Ngày gửi: 12/07/2019 (Trước hạn 1 ngày)
Nội dung:

BHXH tỉnh Vĩnh Phúc trả lời Đường dây nóng

 

(Kiến nghị của ông Nguyễn Văn Bình về đóng BHYT)

 

1. Về đối tượng tham gia BHYT

Căn cứ theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 26 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định:

Thời gian tối đa hưởng chế độ ốm đau trong một năm đối với người lao động được quy định như sau:

Làm việc trong điều kiện bình thường thì được hưởng 30 ngày nếu đã đóng bảo hiểm dưới 15 năm; 40 ngày nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm; 60 ngày nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên;

                        Đồng thời, tại Khoản 5 Điều 42 Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế quy định:

          Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng theo quy định của pháp luật về BHXH thì không phải đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN nhưng vẫn được hưởng quyền lợi BHYT.

           Như vậy, theo các quy định trên thì thời gian được nghỉ ốm đau tối đa là 02 tháng, trong thời gian nghỉ ốm đau người lao động không phải đóng BHXH, BHYT, BHTN nhưng vẫn được hưởng quyền lợi BHYT.

Nếu thời gian nghỉ ốm đã hết, người lao động vẫn tiếp tục nghỉ việc thì đơn vị sẽ báo nghỉ không lương. Trong trường hợp này, người lao động muốn hưởng đầy đủ các quyền lợi về BHYT tại những tháng nghỉ việc không hưởng lương tại Công ty thì người lao động đăng ký tham gia BHYT hộ gia đình ngay từ tháng nghỉ không lương (mà không cần nghỉ việc tại Công ty) và thẻ BHYT Hộ gia đình sẽ có giá trị từ thời điểm Người lao động nộp tiền cho đại lý thu BHYT.

Khi Người lao động đi làm lại thì Người lao động sẽ được thoái trả kinh phí tham gia BHYT hộ gia đình của những tháng không sử dụng thẻ BHYT hộ gia đình (kể từ tháng Người lao động bắt đầu đi làm lại).

2. Điều kiện và hồ sơ hưởng chế độ ốm đau

- Điều kiện hưởng chế độ ốm đau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 25 Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 quy định điều kiện được hưởng chế độ ốm đau là người lao động bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế.

Như vậy, nếu bạn bị tai nạn nhưng được xác định là tai nạn lao động thì bạn không được giải quyết chế độ ốm đau. Ngược lại, nếu bạn bị tai nạn mà được xác định là không phải tai nạn lao động thì bạn được hưởng chế độ ốm đau.

  • Hồ sơ giải quyết chế độ ốm đau:

+ Nếu điều trị nội trú: Bản chính hoặc bản bản sao giấy ra viện

+ Nếu điều trị ngoại trú: phải có giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH.

- Người lao động nộp hồ sơ nêu trên cho đơn vị cũ để đơn vị nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH giải quyết chế độ ốm đau theo đúng quy định./.

 

 

Đánh giá: