NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: Doanh nghiệp phải làm những gì để thanh toán tiền phép khi người lao động chưa sử dụng hết ngày phép năm
Người gửi: Đỗ Thị Thúy
Ngày gửi: 25/07/2019
Nội dung:

Hàng năm công ty em thực hiện thanh toán tiền phép cho người lao động khi không sử dụng hết ngày phép. Thường thì nhân viên kế toán lập ra bảng tính rồi chuyển khoản tiền phép trả cho người lao động. Hiện giờ luật lao động có thay đổi do nhân viên kế toán của công ty không nắm bắt được kiến thức luật lao động vững vàng và muốn nhận được sự hướng dẫn cụ thể về thủ tục thực hiện trả lại tiền phép cho người lao động không sử dụng hết trong năm 2019. Vậy em mong nhận được sự hướng dẫn cụ thể từ các ban ngành trực thuộc để công ty thực hiện đúng theo luật lao động.

Em xin chân thành cảm ơn!!!

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Ngày gửi: 30/07/2019 (Trước hạn 4 ngày)
Nội dung:

Sở Lao động - TB&XH nhận được câu hỏi của độc giả Đỗ Thị Thúy về thủ tục thực hiện trả lại tiền phép cho người lao động không sử dụng hết trong năm. Sở Lao động-TB&XH trả lời như sau:

1. Bộ luật lao động 2012 không quy định cụ thể về trình tự, thủ tục thực hiện trả lại tiền phép cho người lao động không sử dụng hết trong năm.

2. Một số quy định của Bộ luật lao động và Văn bản hướng dẫn thi hành bộ luật lao động về thanh toán tiền lương những ngày chưa nghỉ:

- Khoản 1, Điều 114 Bộ luật lao động quy định:

            Người lao động do thôi việc, bị mất việc làm hoặc vì các lý do  khác mà chưa nghỉ hàng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hàng năm thì được thanh toán bằng tiền số ngày chưa nghỉ.

- Khoản 3, khoản 4 Điều 26 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động quy định:

"3.Tiền lương làm căn cứ trả cho người lao động trong những ngày chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm tại Điều 114 của Bộ luật lao động quy định như sau:

a. Đối với người lao động đã làm việc từ đủ 6 tháng trở lên là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 6 tháng liền kề trước khi  người lao động thôi việc, bị mất việc làm. Đối với người lao động chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm vì các lý do khác là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 6 tháng liền kề trước khi người sử dụng lao động tính trả bằng tiền những ngày chưa nghỉ hằng năm.

b. Đối với người lao động có thời gian làm việc dưới 6 tháng là tiền lương theo hợp đồng lao động của toàn bộ thời gian làm việc.

4.Tiền lương tính trả cho người lao động trong những ngày chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm là tiền lương theo quy định tịa khoản 3 điều này chia cho số ngày làm việc bình thường theo quy định của người sử dụng lao động của tháng trước liền kề trước thời điểm người sử dụng lao động tính trả, nhân với số ngày chưa nghỉ hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm"".

Sở Lao động - TB&XH phúc đáp bạn như trên.

 

Đánh giá: