NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: Hỏi về cách hiểu
Người gửi: Nguyễn Thu Thúy
Ngày gửi: 26/07/2019
Nội dung:

 

Theo quy định tại khoản 3 Điều 85 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì: "Người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng bảo hiểm xã hội tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng bảo hiểm xã hội, trừ trường hợp nghỉ việc hưởng chế độ thai sản".

Vậy tôi muốn hỏi một trường hợp như sau:

1. Công ty trả lương với hình thức lương tháng

2. Tháng 02/2019 có 28 ngày. Trong đó theo lịch làm việc của công ty thì:

- Ngày làm việc: 16 ngày

- Nghỉ lễ tết (theo quy định của nhà nước): 05 ngày

- Nghỉ cuối tuần (theo nội quy công ty): 04 ngày

- Nghỉ tăng cường (công ty cho nghỉ thêm): 03 ngày

=> Người lao động đi làm đủ 16 ngày làm việc thì sẽ được hưởng đủ lương và các chế độ khác theo quy định.

Trong tháng 02/2019 có một trường hợp NLĐ: Xin nghỉ không hưởng lương 13 ngày (trong 16 ngày làm việc) và đi làm 03 ngày (trong 16 ngày làm việc) => Vậy trường hợp này có thuộc đối tượng phải tham gia đóng các loại bảo hiểm bắt buộc không?

Số ngày làm việc của doanh nghiệp tất cả các tháng đều < 26 ngày (từ 16 - 25 ngày). Do đó, doanh nghiệp rất mong nhận được câu trả lời chi tiết, rõ ràng, chính xác cho câu hỏi trên (không phải là trích dẫn luật rồi thêm câu "Doanh nghiệp căn cứ vào đó để thực hiện") để chúng tôi có căn cứ áp dụng cho các trường hợp tương tự khác.

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan: Bảo hiểm Xã hội tỉnh
Ngày gửi: 01/08/2019 (Trước hạn 2 ngày)
Nội dung:

BHXH tỉnh Vĩnh Phúc trả lời Đường dây nóng

 

(Về vướng mắc của Bà Nguyễn Thu Thúy)

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 85 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì: "Người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng bảo hiểm xã hội tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng bảo hiểm xã hội, trừ trường hợp nghỉ việc hưởng chế độ thai sản".

          Đối với trường hợp người lao động của đơn vị, trong tháng 2/2019 nghỉ không hưởng lương 13 ngày (dưới 14 ngày), do vậy trong tháng 2/2019 trường hợp này vẫn phải đóng bảo hiểm xã hội của tháng đó.

 

Đánh giá: