NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: Xin hướng dẫn về chính sách Thuế Nhà Thầu nước ngoài
Người gửi: Vũ Thị Ngát
Ngày gửi: 03/08/2019
Nội dung:

Kính gửi Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc

Chúng tôi có câu hỏi về Thuế Nhà thầu nước ngoài xin được sự hướng dẫn từ Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc như sau:

Công ty A ( ở Việt Nam)

Công ty B ( ở Nước ngoài)

Công ty C ( ở Nước ngoài)

Công ty D ( ở Việt Nam)

Các bên có hợp đồng mua bán hàng hoá theo nội dung

Bên D bán hàng sản phẩm cho Bên C, Bên C bán hàng hoá cho Bên B và Bên B bán NVL cho Bên A ( Bên A nhận chỉ định nhận hàng từ Bên D theo hình thức xuất nhập tại chỗ) 

Bên A trả tiền mua NVL cho Bên B 

Bên B trả tiền mua hàng hoá cho Bên C

Bên C trả tiền mua sản phẩm cho Bên D

Vậy trong trường hợp mua bán hàng hoá này Chúng tôi có thuộc đối tượng chịu Thuế Nhà thầu không?

Rất mong nhận được sự hướng dẫn từ Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc để chúng tôi thực hiện đúng theo chính sách pháp luật thuế hiện hành.

Xin trân trọng cảm ơn!

 

 

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan: Cục Thuế tỉnh
Ngày gửi: 14/08/2019 (Đúng hạn)
Nội dung:

Kính gửi Quý Doanh nghiệp!

Ngày 03/08/2019, Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc nhận được 01 phản ánh, kiến nghị của Quý Doanh nghiệp trên Hệ thống tiếp nhận, giải quyết các phản ánh, kiến nghị của các Tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Về vấn đề này, Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc có ý kiến như sau:

Tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam quy định:

“Điều 1. Đối tượng áp dụng:

2. Tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp hàng hóa tại Việt Nam theo hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ và có phát sinh thu nhập tại Việt Nam trên cơ sở Hợp đồng ký giữa tổ chức, cá nhân nước ngoài với các doanh nghiệp tại Việt Nam (trừ trường hợp gia công và xuất trả hàng hóa cho tổ chức, cá nhân nước ngoài) hoặc thực hiện phân phối hàng hóa tại Việt Nam hoặc cung cấp hàng hóa theo điều kiện giao hàng của các điều khoản thương mại quốc tế - Incoterms mà người bán chịu rủi ro liên quan đến hàng hóa vào đến lãnh thổ Việt Nam.”

Tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam quy định:

“Điều 4. Người nộp thuế

2. Tổ chức được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam, tổ chức đăng ký hoạt động theo pháp luật Việt Nam, tổ chức khác và cá nhân sản xuất kinh doanh: mua dịch vụ, dịch vụ gắn với hàng hóa hoặc trả thu nhập phát sinh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng nhà thầu hoặc hợp đồng nhà thầu phụ; mua hàng hóa theo hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ hoặc theo các điều khoản thương mại quốc tế (Incoterms); thực hiện phân phối hàng hóa, cung cấp dịch vụ thay cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam (sau đây gọi chung là Bên Việt Nam) bao gồm:

- Các tổ chức kinh doanh được thành lập theo Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư và Luật Hợp tác xã;

- Các tổ chức kinh tế của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang, tổ chức sự nghiệp và các tổ chức khác;

- Nhà thầu dầu khí hoạt động theo Luật Dầu khí;

- Chi nhánh của Công ty nước ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam;

- Tổ chức nước ngoài hoặc đại diện của tổ chức nước ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam;

- Văn phòng bán vé, đại lý tại Việt Nam của Hãng hàng không nước ngoài có quyền vận chuyển đi, đến Việt Nam, trực tiếp vận chuyển hoặc liên danh;

- Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ vận tải biển của hãng vận tải biển nước ngoài; đại lý tại Việt Nam của Hãng giao nhận kho vận, hãng chuyển phát nước ngoài;

- Công ty chứng khoán, tổ chức phát hành chứng khoán, công ty quản lý quỹ, ngân hàng thương mại nơi quỹ đầu tư chứng khoán hoặc tổ chức nước ngoài mở tài khoản đầu tư chứng khoán;

- Các tổ chức khác ở Việt Nam;

- Các cá nhân sản xuất kinh doanh tại Việt Nam.

Người nộp thuế theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 4 Chương I có trách nhiệm khấu trừ số thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp hướng dẫn tại Mục 3 Chương II trước khi thanh toán cho Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài.

Căn cứ quy định nêu trên và căn cứ nội dung câu hỏi của Doanh nghiệp, Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc trả lời trên nguyên tắc như sau: trường hợp Công ty A (là Doanh nghiệp Việt Nam) có phát sinh hoạt động mua NVL từ Công ty B (là doanh nghiệp nước ngoài) và nhận chỉ định nhận hàng từ Công ty D (là doanh nghiệp Việt Nam) theo hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ thì hoạt động mua bán NVL nêu trên thuộc đối tượng áp dụng thuế nhà thầu nước ngoài, Công ty A có trách nhiệm khấu trừ số thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp hướng dẫn tại Mục 3 Chương II trước khi thanh toán cho Nhà thầu nước ngoài là Công ty B.

Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc trả lời để Doanh nghiệp được biết và thực hiện theo đúng quy định./.

Đánh giá: