NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: Bổ sung ngành nghề kinh doanh
Người gửi: Người gửi yêu cầu không nêu tên
Ngày gửi: 30/08/2019
Nội dung:

 Kính gửi Quý cơ quan,

Tôi có một câu hỏi mong nhận được giải đáp từ Chi cục Hải Quan và Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Công ty tôi là Công ty có vốn 100% từ nước ngoài (Nhật Bản và Hàn Quốc), được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu năm 2007. Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh là: sản xuất bao bì từ hạt nhựa.

Hiện nay, Công ty tôi có nhu cầu bổ sung thêm lĩnh vực hoạt động là: nhập khẩu, kinh doanh (bán buôn) các kim loại hiếm (ví dụ: crom, coban, niken, molypden, sắt, vonfram...)

Tôi có câu hỏi như sau:

1. Các loại mặt hàng trên có thuộc danh mục bị cấm nhập khẩu, kinh doanh không? Hay nói cách khác là Công ty tôi có được phép bổ sung thêm ngành nghề trên hay không?

2. Nếu được phép, thì thủ tục để công ty tôi bổ sung thêm ngành nghề trên như thế nào?

Rất mong nhận được phản hồi từ các Quý Cơ quan.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

 

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan:Sở Kế hoạch và Đầu tư
Ngày gửi:11/09/2019
Nội dung:

Căn cứ nội dung câu hỏi của Quý Công ty và các quy định của pháp luật. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc trả lời như sau:

1. Theo quy định tại Phụ lục số 02 và Phụ lục số 03 Ban hành kèm theo Thông tư số 34/2013/TT-BCT ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Bộ Công Thương thì việc nhập khẩu, kinh doanh các loại mặt hàng của doanh nghiệp nêu như trong câu hỏi không thuộc danh mục bị cấm nhập khẩu, cấm kinh doanh. Doanh nghiệp được phép bổ sung thêm các ngành nghề. Tuy nhiên, việc nhập khẩu, kinh doanh doanh nghiệp phải tuân thủ theo quy định của Pháp luật Việt Nam đối với nhà đầu tư nước ngoài.

2. Thủ tục Thông báo bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh được quy định tại Điều 49 Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015. (Mẫu Thông báo được quy định tại Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019)

Nhà đầu nộp hồ sơ theo quy định tại Trung tâm hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc để được xem xét giải quyết theo quy định.

 

Đánh giá: