NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: Phế liệu Việt Đức -Chất lượng cùng sự chuyên nghiệp nhất
Người gửi: Việt Đức
Ngày gửi: 06/09/2019
Nội dung:

Các dịch vụ mà Công ty thu mua phế liệu Việt Đức cung cấp:

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan: Sở kế hoạch đầu tư Vĩnh Phúc
Ngày gửi:
Nội dung:
Quản trị Hệ thống Đường dây nóng tỉnh Vĩnh Phúc xin phúc đáp phản ánh của Ông/Bà như sau:
Hệ thống Đường dây nóng tỉnh Vĩnh Phúc là hệ thống tiếp nhận và giải đáp thắc mắc, phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân về các vấn đề phát sinh trên địa bàn tỉnh, thuộc thẩm quyền giải quyết của các Cơ quan hành chính tỉnh Vĩnh Phúc. 
Nội dung Ông/Bà là quảng cáo sản phẩm dịch vụ, nội dung này của Ông/Bà là sai quy định của Hệ thống Đường dây nóng của tỉnh Vĩnh Phúc. Đề nghị Ông/Bà không được quảng cáo sản phẩm trên hệ thống và bài viết của Ông/Bà sẽ bị xóa trong vào ngày 10/09/2019
Đánh giá: