NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: Phản ánh tình trạng chênh lệch số liệu FDI, đến nay chưa được khắc phục
Người gửi: Người gửi yêu cầu không nêu tên
Ngày gửi: 06/09/2019
Nội dung:

 

Ngày 30/7 tôi có gửi  phản ánh về việc chênh lệch số liệu thu hút vốn FDI giữa địa phương và cục đầu tư nước ngoài công bố ngày 20 hàng tháng làm ảnh hưởng tới kết quả thứ vị trên BXH cả nước (lẽ ra Vĩnh Phúc đứng thứ 10 cả nước nhưng vì số liệu ở cục bị thiếu nên dẫn tới Vĩnh Phúc đứng thứ 20. Tình trạng này đã kéo dài một thời gian rất dài.

 

Ngày 10/8 BBT đã có phản hồi từ Sở KHĐT rằng số liệu do Ban QL KCN và Sở cập nhật số liệu lên hệ thống của Cục đầu tư nước ngoài song song và độc lập. Sở KHĐT khẳng định đã cập nhật đầy đủ và chính xác, phần còn lại thuộc về trách nhiệm của Ban QLKCN.

Hiện tại, UBND tỉnh có văn bản số 3873/UBND-NN1 ngày 29/5/2019 yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư và Ban Quản lý các khu công nghiệp thực hiện cập nhật đầy đủ, chính xác, đảm bảo sự thống nhất về số liệu báo cáo của tỉnh và số liệu công bố của Cục Đầu tư nước ngoài.

Tuy vậy số liệu tháng 8 vừa qua vẫn chưa được cập nhật đầy đủ và thống nhất !?  Số liệu ở Cục là 253 triệu USD, trong khi đó số liệu ở tỉnh là  530.6 triệu USD.

 

 

File đính kèm

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Ngày gửi: 13/09/2019 (Trước hạn 1 ngày)
Nội dung:

Về nội dung công dân phản ánh ngày 06/9/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có ý kiến trả lời ngày 10/8/2019 và đăng tải trên Hệ thống đường dây nóng của tỉnh Vĩnh Phúc.

Hiện tại, Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản đề nghị Ban Quản lý các Khu công nghiệp thực hiện kiểm tra, rà soát sự chênh lệch về số liệu công bố của tỉnh và của Cục Đầu tư nước ngoài – Bộ Kế hoạch và Đầu tư để đảm bảo sự thống nhất và chính xác. Việc điều chỉnh lại thông tin cần thời gian kiểm tra, rà soát và phối hợp với Cục Đầu tư nước ngoài – Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Kèm theo văn bản gửi Ban Quản lý các KCN)

Sở Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến phúc đáp, trả lời thắc mắc, kiến nghị của công dân.

 

File đính kèm:
Đánh giá: