NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: Đề nghị hướng dẫn thủ tục chuyển mục đích đất
Người gửi: Nguyễn Văn Thái
Ngày gửi: 13/09/2019
Nội dung:

Kính gửi Trung tâm đường dây nóng!

        Tôi có một số vướng mắc xin mong được các cơ quan hướng dẫn, cụ thể: 

Gia đình tôi có mua 2000m2 ruộng đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm. Theo quy hoạch sử dụng đất tôi thấy vị trí thửa đất được quy hoạch là đất thương mại dịch vụ. Gia đình tôi dự định mở một cửa hàng kinh doanh thương mại tại vị trí này. Tôi có hỏi một số cán bộ thì nói răngf hộ gia đình không chuyển được, phải có dự án đầu tư gì đó. Tôi có nghiên cứu luật đất đai thì không có chỗ nào quy định hộ gia đình không được làm; theo thủ tục xin chuyển mục đich của hộ gia đình thì chỉ cần đơn và GCN. Rõ ràng là phù hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện đã được tỉnh phê duyệt. Đề nghị các cơ quan hướng dẫn giúp tôi từng bước cụ thể để chuyển mục đích vị trí trên thành đất thương mại dịch vụ (tôi có phải lập dự án không, nếu có trình cơ quan nào phê duyệt; có phải xin phê duyệt địa điểm không, nếu có huyện hay tỉnh duyệt; hộ gia đình có được chuyển sang đát thương mại dịch vụ không, có cần phải có văn bản gì nộp kèm theo để đăng ký nhu cầu xin chuyển mục đích để huyện vào kế hoạch năm 2020 của huyện hay không?)

Xin các cơ quan hướng dẫn từng bước cụ thể, cần làm những gì. Xin chân thành cảm ơn, mong sớm nhận được trả lời.

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan:Sở Kế hoạch và Đầu tư
Ngày gửi:19/09/2019
Nội dung:

Căn cứ nội dung câu hỏi của Công dân và quy định của pháp luật hiện hành Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

- Về việc nhà đầu tư là hộ gia đình, cá nhân có được xem xét thực hiện dự án hay không:

Khoản 13 Điều 3 Luật Đầu tư năm 2014 định nghĩa: “nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh, gồm nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài”. Như vậy, nhà đầu tư là cá nhân, hộ gia đình được quyền thực hiện dự án đầu tư.

- Về thủ tục đầu tư:

Theo nội dung thông tin đã cung cấp, công dân đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất cho diện tích 2.000 m2 ruộng đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm sang đất thương mại dịch vụ. Theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 32 Luật Đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu hoặc nhận chuyển nhượng; dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất. Do đó, trường hợp cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất đối với khu đất nói trên thì phải thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư.

Trình tự và thành phần hồ sơ đối với thủ tục quyết định chủ trương đầu tư được quy định tại Điều 33 Luật Đầu tư và được công bố tại cổng thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc tại địa chỉ: http://sokhdt.vinhphuc.gov.vn/noidung/tthc/Pages/chi-tiet-tthc.aspx?ItemId=1599, cụ thể như sau:

- Bước 1: Nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư năm 2014 gồm: Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư; Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức; Đề xuất dự án đầu tư; Bản sao một trong các tài liệu chứng minh tài chính của nhà đầu tư; Đề xuất nhu cầu sử dụng đất.

- Bước 2: Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc: Địa chỉ: Số 5, đường Nguyễn Trãi, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày trong tuần (trừ ngày lễ và ngày nghỉ).

- Bước 3: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ dự án đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định của cơ quan nhà nước có liên quan đến những nội dung quy định tại khoản 3 Điều 30 Nghị định 118/2015/NĐ-CP.

- Bước 4: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư, cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến thẩm định những nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình và gửi cơ quan đăng ký đầu tư.

- Bước 5: Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Bước 6: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và báo cáo thẩm định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét quyết định chủ trương đầu tư theo quy định.

Dự án đầu tư phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất, đảm bảo tính khả thi và năng lực tài chính triển khai dự án.

- Về thủ tục giới thiệu địa điểm: Luật Đầu tư năm 2014 không có quy định về thủ tục này. Tuy nhiên, trong quá trình nghiên cứu và thực hiện hồ sơ dự án đầu tư, nhà đầu tư/công dân có thể liên hệ với Sở Xây dựng để được cung cấp thông tin sơ bộ về vị trí địa điểm, các quy hoạch liên quan đến khu đất thực hiện dự án.

- Về thủ tục đất đai: Sau khi được UBND tỉnh xem xét quyết định chủ trương đầu tư, Nhà đầu tư thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật về đất đai để được xem xét giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Về trình tự, thủ tục đất đai, đề nghị công dân liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn và giải đáp.

 

Đánh giá:
Tên cơ quan:Sở Tài nguyên và Môi trường
Ngày gửi:20/09/2019
Nội dung:

- Việc chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất thương mại, dịch vụ thuộc trường hợp phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền (UBND cấp huyện quyết định đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư; UBND cấp tỉnh quyết định đối vớ tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao). Căn cứ chuyển mục đích sử dụng đất là Kế hoạch sử dụng đất hàng năm và nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong Dự án đầu tư, Đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất (Điều 52 Luật đất đai năm 2013).

Hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại Bộ Thủ tục hành chính được UBND tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 118/QĐ-UBND ngày 19/01/2018 (nếu pháp nhân xin chuyển mục đích sử dụng đất là tổ chức) hoặc Quyết định số 890/QĐ-UBND ngày 18/4/2018 nếu người xin chuyển mục đích sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân.

- Theo quy định của Luật đầu tư, đối với các dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư. Thẩm quyền phê duyệt tùy thuộc quy mô dự án, tổng mức đầu tư, ngành nghề đăng ký đầu tư,…, cụ thể quy định tại các Điều 30, 31, 32 Luật đầu tư năm 2014.

- Về thủ tục xin phê duyệt địa điểm: Nhà đầu tư (tổ chức, cá nhân) có trách nhiệm thực hiện theo quy định tại Điều 13 Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 11/01/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc Ban hành quy định quản lý quy hoạch xây dựng và kiến trúc công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Trên đây là trả lời của Sở Tài nguyên và Môi trường để công dân biết, thực hiện./.

Đánh giá: