NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: Gửi VB
Người gửi: Trần Thị Kim
Ngày gửi: 28/12/2019
Nội dung:

 Kính gửi VP UBND tỉnh

        UBND tỉnh có gửi VB 10259/UBND-NC2 trong đó có kèm theo văn bản 5028/BTP-ĐKGDBĐ nhưng tôi hỏi các huyện cũng không có. đề nghị VPUB tỉnh gửi bổ sung lại cho các huyện để nghiên cứu thực hiện

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan: Sở kế hoạch đầu tư Vĩnh Phúc
Ngày gửi:
Nội dung:
Quản trị Hệ thống Đường dây nóng tỉnh Vĩnh Phúc xin phúc đáp phản ánh của Ông/Bà như sau:
Hệ thống Đường dây nóng tỉnh Vĩnh Phúc là hệ thống tiếp nhận và giải đáp thắc mắc, phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân về các vấn đề phát sinh trên địa bàn tỉnh, thuộc thẩm quyền giải quyết của các Cơ quan hành chính tỉnh Vĩnh Phúc. 
Ông/Bà đã gửi phản ánh đến hệ thống đường dây nóng nội dung phản ánh không thuộc thẩm quyền cue Hệ thống. Nội dung này đề nghị Ông (bà) liên hệ với Văn thư của UBND tỉnh để được cung cấp.
Trân trọng./.
Đánh giá: