NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: thư đính chính nội dung ngày 14/03/2020
Người gửi: Người gửi yêu cầu không nêu tên
Ngày gửi: 23/03/2020
Nội dung:

Vào ngày 14/03/2020, tôi có sọan thư điện tử gửi qua Cổng thông tin điện tử tỉnh vĩnh Phúc với nội dung như sau:

 

 

 

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan: Sở kế hoạch đầu tư Vĩnh Phúc
Ngày gửi:
Nội dung:
Quản trị Hệ thống Đường dây nóng tỉnh Vĩnh Phúc xin phúc đáp phản ánh của Ông/Bà như sau:
Hệ thống Đường dây nóng tỉnh Vĩnh Phúc là hệ thống tiếp nhận và giải đáp thắc mắc, phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân về các vấn đề phát sinh trên địa bàn tỉnh, thuộc thẩm quyền giải quyết của các Cơ quan hành chính tỉnh Vĩnh Phúc. 
Ông/Bà đã gửi phản ánh đến hệ thống đường dây nóng theo nội dung lần trước hệ thống đã chuyển đến cơ quan trả lời theo quy định.  Quảng trị hệ thống đường dây nóng trả lời cho ông/bà được biết.
Trân trọng./.

 

Đánh giá: