NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: Bồi thường cầu bì la có hợp lý
Người gửi: Trần Kim Liên
Ngày gửi: 07/07/2020
Nội dung:

 Hộ ông Thường trong dự án làm đường cầu bì la bắc qua sông phó đáy có bị thu hồi đất. trước đây dự án mỏ rộng đường đã thu hồi đất ở. Tuy nhiên sau khi thu hồi bản thân ông Thường là cán bộ công chức xã đã cố tình cấu kết cùng địa chính xã, và cán bộ cấp huyện tách đất cho con từ chỗ đất ở đã bị thu hồi hết nhưng trong sổ đỏ không bị trừ đi, tiếp tục tăng thêm đất ở cho con cái (tức phần tách ra cộng lại vượt diện tích đất ở trước đây). Mặc dù hiện nay các cơ quan đều biết việc làm sai trái này nhưng không hề có kiểm tra, xử lý gì trách nhiệm của ông Thường và cán bộ liên quan. không những thế còn được sở tài nguyên ưu ái đồng ý cho bồi thường hỗ trợ diện tích trong phần đã thu hồi. Xin hỏi sở tài nguyên môi trường hỗ trợ thế đúng hay không, có ưu ái cho cán bộ xã hay có lợi ích gì hay không, tại sao biết vi phạm lại bao che, không kiến nghị xử lý.

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan: Sở Tài nguyên và Môi trường
Ngày gửi: 21/07/2020 (Trễ hạn 5 ngày)
Nội dung:

Sở TN&MT Vĩnh Phúc phúc đáp như sau:

Qua xem xét và nghiên cứu cho thấy: Nội dung kiến nghị này của bà Trần Kim Liên tương tự như nội dung bà Trần Kim Liên hỏi ngày 06/6/2020 trên hệ thống đường dây nóng và Sở TN&MT cũng đã có phúc đáp trả lời. Do đó, đề nghị bà Trần Kim Liên tra cứu lại nội dung đã trả lời của Sở TN&MT để được biết.

 

Đánh giá: