NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: Đề nghị khắc phục tình trạng điện yếu tại Xã Tiên Lữ huyện Lập Thạch
Người gửi: Trần Phan Trường
Ngày gửi: 10/07/2020
Nội dung:

Kính gửi lãnh đạo các cấp.

Ngày 22 tháng 7 năm 2019 tôi đã có gửi phản ánh về tình trạng điện sinh hoạt tại các thôn Mới, Thôn Dộc xã Tiên lữ huyện Lập Thạch quá yếu gây bức xúc cho toàn thể nhân dân và ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống sinh hoạt của nhân dân. Sau nhiều lần phản ánhcủa nhân dân tại các cuộc họp và cũng đã nhiều lần hợp tác xã điện và cơ quan quản lý cũng đã họp bàn đưa ra phương án tuy nhiên đến nay ngày 10 tháng 7 năm 2020 vẫn chưa thể giải quyết được vấn đề này.

Vậy tôi kính đề nghị cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra xác minh và  tìm phương án giải quyết  để không gây ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt và sản xuất hàng ngày của nhân dân trong vùng.

Dưới đây tôi xin gửi kèm các văn bản trả lời từ 1 năm trước tuy nhiên đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Trân trọng cảm ơn!

File đính kèm

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan:Sở kế hoạch đầu tư Vĩnh Phúc
Ngày gửi:29/07/2020
Nội dung:

Thực hiện phiếu chuyển phản ánh của Bộ phận quản trị hệ thống đường dây nóng tỉnh Vĩnh Phúc ngày 10/7/2020 tới Công ty Điện lực Vĩnh Phúc về việc tình trạng điện yếu tại xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch

Ngày 21/7/2020 Sở Công thương tổ chức buổi làm việc cùng các bên liên quan

(Điện lực Lập Thạch, UBND xã Tiên Lữ, Công ty TNHH điện lực Tiên Lữ) để xem xét nội dung kiến nghị của ông Trần Phan Trường. Qua kiểm tra, tổng hợp nội dung, sở Công thương báo cáo như sau:

Nguyên nhân:

- Chiều dài cấp điện của đường dây 0,4kV sau Trạm biến áp Tiên Lữ 1 là: 1700m (theo quy định tại Quyết định số 44/2006/QĐ-BCN ngày ngày 08 tháng 12 năm 2006 của Bộ Công nghiệp Quy định kỹ thuật điện nông thôn, chiều dài cấp điện đường trục từ 800-1200m)

- Quản lý vận hành của đơn vị bán lẻ điện chưa tốt, dẫn đến máy biến áp lệch pha lớn

Biện pháp khắc Phục:

- Sau khi người dân có ý kiến Công ty TNHH điện lực Tiên Lữ đã cải tạo, đầu tư thêm 02 lộ đường dây, tuy nhiên chất lượng điện vẫn chưa đạt yêu cầu

- Yêu cầu Công ty TNHH điện lực Tiên Lữ tiếp tục thực hiện các giải pháp kỹ thuật để quản lý, cải tạo, nâng cấp lưới điện hạ áp cấp cho Trạm biến áp Tiên Lữ 1 và trên địa bàn xã Tiên Lữ để cấp điện đảm bảo chất lượng cho nhân dân; Tiến hành cân đảo pha để đảm bảo vận hành dòng lệch pha không lệch quá 15%; nâng tiết diện dây dẫn đường trục; căng lại độ võng dây dẫn, phát quang hành lang lưới điện để đảm bảo an toàn.

- Công ty TNHH điện lực Tiên Lữ thực hiện xong, báo cáo UBND xã Tiên Lữ, UBND huyện Lập Thạch, sở Công thương trước ngày 20/8/2020;

- UBND xã Tiên Lữ, Công ty TNHH điện lực Tiên Lữ thực hiện việc tuyên truyền để nhân dân cải tạo, nâng cấp dây dẫn sau công tơ đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật để đảm bảo an toàn và cải thiện chất lượng điện năng;

- Công ty Điện lực Vĩnh Phúc nâng cấp, đầu tư xây dựng trạm biến áp để đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật điện nông thôn, giảm chiều dài cấp điện từ TBA đến cuối đường dây từ 1700m xuống 800m – 1200m;

Hiện nay Công ty Điện lực Vĩnh Phúc đã có kế hoạch đầu tư xây dựng thêm 02 trạm biến áp trên địa bàn xã Tiên Lữ để san tải cho các trạm biến áp đang có, trong đó có trạm biến áp Tiên Lữ 1 (kế hoạch là cuối năm 2020 sẽ đóng điện đưa vào sử dụng). Khi đóng điện trạm mới chiều dài đường dây cấp điện sẽ giảm xuống và các trạm biến áp hiện hữu không bị đầy hoặc quá tải, kết hợp với việc đầu tư, cải tạo lưới điện hạ thế do Công ty TNHH điện lực Tiên Lữ thực hiện, điện áp sẽ đảm bảo để sinh hoạt, sản xuất cho nhân dân. Đề nghị Công ty Điện lực Vĩnh Phúc triển khai đồng bộ các biện pháp sớm đóng điện đưa vào sử dụng trạm biến áp mới tại xã Tiên Lữ

Sở Công thương gửi Bộ phận quản trị hệ thống đường dây nóng tỉnh Vĩnh Phúc tổng hợp, trả lời người dân./.

 

Đánh giá:
Tên cơ quan:Sở kế hoạch đầu tư Vĩnh Phúc
Ngày gửi:29/07/2020
Nội dung:

Thực hiện phiếu chuyển phản ánh của Bộ phận quản trị hệ thống đường dây nóng tỉnh Vĩnh Phúc ngày 10/7/2020 tới Công ty Điện lực Vĩnh Phúc về việc tình trạng điện yếu tại xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch

Ngày 21/7/2020 Sở Công thương tổ chức buổi làm việc cùng các bên liên quan

(Điện lực Lập Thạch, UBND xã Tiên Lữ, Công ty TNHH điện lực Tiên Lữ) để xem xét nội dung kiến nghị của ông Trần Phan Trường. Qua kiểm tra, tổng hợp nội dung, sở Công thương báo cáo như sau:

Nguyên nhân:

- Chiều dài cấp điện của đường dây 0,4kV sau Trạm biến áp Tiên Lữ 1 là: 1700m (theo quy định tại Quyết định số 44/2006/QĐ-BCN ngày ngày 08 tháng 12 năm 2006 của Bộ Công nghiệp Quy định kỹ thuật điện nông thôn, chiều dài cấp điện đường trục từ 800-1200m)

- Quản lý vận hành của đơn vị bán lẻ điện chưa tốt, dẫn đến máy biến áp lệch pha lớn

Biện pháp khắc Phục:

- Sau khi người dân có ý kiến Công ty TNHH điện lực Tiên Lữ đã cải tạo, đầu tư thêm 02 lộ đường dây, tuy nhiên chất lượng điện vẫn chưa đạt yêu cầu

- Yêu cầu Công ty TNHH điện lực Tiên Lữ tiếp tục thực hiện các giải pháp kỹ thuật để quản lý, cải tạo, nâng cấp lưới điện hạ áp cấp cho Trạm biến áp Tiên Lữ 1 và trên địa bàn xã Tiên Lữ để cấp điện đảm bảo chất lượng cho nhân dân; Tiến hành cân đảo pha để đảm bảo vận hành dòng lệch pha không lệch quá 15%; nâng tiết diện dây dẫn đường trục; căng lại độ võng dây dẫn, phát quang hành lang lưới điện để đảm bảo an toàn.

- Công ty TNHH điện lực Tiên Lữ thực hiện xong, báo cáo UBND xã Tiên Lữ, UBND huyện Lập Thạch, sở Công thương trước ngày 20/8/2020;

- UBND xã Tiên Lữ, Công ty TNHH điện lực Tiên Lữ thực hiện việc tuyên truyền để nhân dân cải tạo, nâng cấp dây dẫn sau công tơ đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật để đảm bảo an toàn và cải thiện chất lượng điện năng;

- Công ty Điện lực Vĩnh Phúc nâng cấp, đầu tư xây dựng trạm biến áp để đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật điện nông thôn, giảm chiều dài cấp điện từ TBA đến cuối đường dây từ 1700m xuống 800m – 1200m;

Hiện nay Công ty Điện lực Vĩnh Phúc đã có kế hoạch đầu tư xây dựng thêm 02 trạm biến áp trên địa bàn xã Tiên Lữ để san tải cho các trạm biến áp đang có, trong đó có trạm biến áp Tiên Lữ 1 (kế hoạch là cuối năm 2020 sẽ đóng điện đưa vào sử dụng). Khi đóng điện trạm mới chiều dài đường dây cấp điện sẽ giảm xuống và các trạm biến áp hiện hữu không bị đầy hoặc quá tải, kết hợp với việc đầu tư, cải tạo lưới điện hạ thế do Công ty TNHH điện lực Tiên Lữ thực hiện, điện áp sẽ đảm bảo để sinh hoạt, sản xuất cho nhân dân. Đề nghị Công ty Điện lực Vĩnh Phúc triển khai đồng bộ các biện pháp sớm đóng điện đưa vào sử dụng trạm biến áp mới tại xã Tiên Lữ

Sở Công thương gửi Bộ phận quản trị hệ thống đường dây nóng tỉnh Vĩnh Phúc tổng hợp, trả lời người dân./.

 

Đánh giá: