NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: Phản ánh tình trạng điện yếu tại Xã Tiên Lữ, Lập Thạch
Người gửi: Trần Phan Trường
Ngày gửi: 10/07/2020
Nội dung:

Kính gửi lãnh đạo các cấp.

Ngày 22/7/2019 tôi đã có gửi phản ánh tình trạng điện yếu ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt cũng như sản xuất tại xã Tiên Lữ, Huyện Lập Thạch và có nhận được công văn trả lời trong đó có nêu lên phương án khắc phục.

Tuy nhiên đến nay ngày 10/7/2020 tình trạng này vẫn chưa được giải quyết, thậm trí trong 1 năm qua đã có rất nhiều cuộc họp và phương án được hợp tác xã điện và UBND xã Tiên Lữ đưa ra nhưng đến nay chưa được khắc phục. và nhân dân hàng ngày vẫn phải chịu ảnh hưởng và gây bức xúc trong nhân dân.

Vì vậy tôi một lần nữa đề nghị các cấp có thẩm quyền đưa ra phương án để giải quyết được tình trạng trên tránh ảnh hưởng đến đời sống hàng ngày của nhân dân.

Tôi xin gửi kèm văn bản cơ quan quản lý nhà nước đã trả lời và đưa ra phương án khắc phục 1 năm trước ở file đính kèm.

Trân trọng cảm ơn!

 

 

File đính kèm

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan:Công ty Điện lực Vĩnh Phúc
Ngày gửi:22/07/2020
Nội dung:

Về vấn đề này, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc xin phúc đáp như sau:

1. Hiện trạng cấp điện tại khu vực xã Tiên Lữ huyện Lập Thạch:

Hiện nay, lưới điện khu vực xã Tiên Lữ được cấp qua thông qua 04 trạm biến áp phân phối (TBA) để phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân, tổng dung lượng các TBA là 1.460kVA, Trong đó:

- Công ty TNHH Điện lực Tiên Lữ đang mua điện từ Điện lực qua công tơ tổng đầu cực  TBA Tiên Lữ 1, Tiên Lữ 2. Quản lý lưới điện 400V và bán điện đến các hộ dân tại các thôn: Mới, Dộc, Quãng, Quang Trung, Đình, Xuôi, Chùa và thôn Cầu với tình trạng mang tải như sau: TBA Tiên Lữ 1 (mang tải từ 46,8% ÷ 90%); TBA Tiên Lữ 2 (mang tải từ 59,6% ÷ 78%), chất lượng điện áp tại đầu cực máy biến áp thường xuyên được đo, kiểm tra đảm bảo trị số 400 V ± 5% theo đúng Luật điện lực và qui định tại khoản 1, điều 15, Nghị định 137/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính Phủ.

- Điện lực Lập Thạch đang quản lý bán điện trực tiếp đến các hộ dân thông qua TBA Tiên Lữ 3 và TBA Tiên lữ 4 tại các thôn: Nương Ải, Minh Trụ, lưới điện hạ thế khu vực này đã được ngành điện đầu tư nâng cấp đảm bảo chất lượng áp cho các khách hàng, đến nay chưa nhận được ý kiến nào phản ánh điện áp thấp của khách hàng tại khu vực này.

2. Về nguyên nhân điện áp thấp theo nội dung phản ánh thuộc khu vực do Công ty TNHH Điện lực Tiên Lữ quản lý:

Qua các số liệu kiểm tra của Điện lực Lập Thạch, nguyên nhân dẫn đến điện áp giảm thấp vào giờ cao điểm đối với lưới điện khu vực do Công ty TNHH Điện lực Tiên Lữ quản lý là do một số nguyên nhân chính như sau:

- Hiện trạng các lộ đường dây 400 V do Công ty TNHH Điện lực Tiên Lữ quản lý đều vận hành lệch pha quá quy định cho phép được quy định tại Quyết định số 269/QĐ-EVN ngày 04/3/2019 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.  Cụ thể: TBA Tiên Lữ 1 dòng lệch pha là 42,16%; TBA Tiên Lữ 2 dòng lệch pha là 22%. Nội dung nêu trên đã được Điện lực Lập Thạch đề nghị Công ty TNHH Điện lực Tiên Lữ khắc phục, nhưng cho đến nay tình trạng vận hành lệch pha các MBA vẫn chưa được xử lý, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sự cố thiết bị cũng như ảnh hưởng đến chất lượng điện năng cung cấp điện cho khách hàng.

- Lưới điện 400 V  do Công ty TNHH Điện lực Tiên Lữ quản lý được đưa vào vận hành đã lâu nhưng chưa được đầu tư cải tạo nâng cấp đồng bộ, đặc biệt là lưới điện sau trạm Tiên Lữ 2 chưa được đầu tư cải tạo. Bán kính cấp điện dài khoảng 1,2 km, dây dẫn phía cuối nguồn tiết diện nhỏ dẫn đến sụt giảm điện áp vào giờ cao điểm.

3. Giải pháp nâng cao chất lượng điện áp:

Để đảm bảo an toàn trong vận hành và cung cấp điện khu vực các thôn: Mới, Dộc, Quãng, Quang Trung, Đình, Xuôi, Chùa và thôn Cầu trên địa bàn xã Tiên Lữ do Công ty TNHH Điện lực Tiên Lữ đang bán điện, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc đề nghị Sở Công thương chỉ đạo Công ty TNHH Điện lực Tiên Lữ khẩn trương thực hiện cân đảo pha lưới điện 0,4kV trên địa bàn đảm bảo trị số theo quy định; sớm thực hiện đầu tư, cải tạo lưới điện 0,4kV trên địa bàn theo đúng trách nhiệm của bên bán điện được quy định tại Luật điện lực.

4. Công ty Điện lực Vĩnh Phúc sẽ xem xét các điều kiện liên quan để báo cáo Tổng Công ty Điện lực miền Bắc bố trí nguồn vốn xây dựng thêm trạm biến áp mới cấp điện cho xã Tiên Lữ phù hợp với nhu cầu sử dụng điện thực tế.

 

Đánh giá:
Tên cơ quan:Sở kế hoạch đầu tư Vĩnh Phúc
Ngày gửi:29/07/2020
Nội dung:

Thực hiện phiếu chuyển phản ánh của Bộ phận quản trị hệ thống đường dây nóng tỉnh Vĩnh Phúc ngày 10/7/2020 tới Công ty Điện lực Vĩnh Phúc về việc tình trạng điện yếu tại xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch

Ngày 21/7/2020 Sở Công thương tổ chức buổi làm việc cùng các bên liên quan

(Điện lực Lập Thạch, UBND xã Tiên Lữ, Công ty TNHH điện lực Tiên Lữ) để xem xét nội dung kiến nghị của ông Trần Phan Trường. Qua kiểm tra, tổng hợp nội dung, sở Công thương báo cáo như sau:

Nguyên nhân:

- Chiều dài cấp điện của đường dây 0,4kV sau Trạm biến áp Tiên Lữ 1 là: 1700m (theo quy định tại Quyết định số 44/2006/QĐ-BCN ngày ngày 08 tháng 12 năm 2006 của Bộ Công nghiệp Quy định kỹ thuật điện nông thôn, chiều dài cấp điện đường trục từ 800-1200m)

- Quản lý vận hành của đơn vị bán lẻ điện chưa tốt, dẫn đến máy biến áp lệch pha lớn

Biện pháp khắc Phục:

- Sau khi người dân có ý kiến Công ty TNHH điện lực Tiên Lữ đã cải tạo, đầu tư thêm 02 lộ đường dây, tuy nhiên chất lượng điện vẫn chưa đạt yêu cầu

- Yêu cầu Công ty TNHH điện lực Tiên Lữ tiếp tục thực hiện các giải pháp kỹ thuật để quản lý, cải tạo, nâng cấp lưới điện hạ áp cấp cho Trạm biến áp Tiên Lữ 1 và trên địa bàn xã Tiên Lữ để cấp điện đảm bảo chất lượng cho nhân dân; Tiến hành cân đảo pha để đảm bảo vận hành dòng lệch pha không lệch quá 15%; nâng tiết diện dây dẫn đường trục; căng lại độ võng dây dẫn, phát quang hành lang lưới điện để đảm bảo an toàn.

- Công ty TNHH điện lực Tiên Lữ thực hiện xong, báo cáo UBND xã Tiên Lữ, UBND huyện Lập Thạch, sở Công thương trước ngày 20/8/2020;

- UBND xã Tiên Lữ, Công ty TNHH điện lực Tiên Lữ thực hiện việc tuyên truyền để nhân dân cải tạo, nâng cấp dây dẫn sau công tơ đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật để đảm bảo an toàn và cải thiện chất lượng điện năng;

- Công ty Điện lực Vĩnh Phúc nâng cấp, đầu tư xây dựng trạm biến áp để đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật điện nông thôn, giảm chiều dài cấp điện từ TBA đến cuối đường dây từ 1700m xuống 800m – 1200m;

Hiện nay Công ty Điện lực Vĩnh Phúc đã có kế hoạch đầu tư xây dựng thêm 02 trạm biến áp trên địa bàn xã Tiên Lữ để san tải cho các trạm biến áp đang có, trong đó có trạm biến áp Tiên Lữ 1 (kế hoạch là cuối năm 2020 sẽ đóng điện đưa vào sử dụng). Khi đóng điện trạm mới chiều dài đường dây cấp điện sẽ giảm xuống và các trạm biến áp hiện hữu không bị đầy hoặc quá tải, kết hợp với việc đầu tư, cải tạo lưới điện hạ thế do Công ty TNHH điện lực Tiên Lữ thực hiện, điện áp sẽ đảm bảo để sinh hoạt, sản xuất cho nhân dân. Đề nghị Công ty Điện lực Vĩnh Phúc triển khai đồng bộ các biện pháp sớm đóng điện đưa vào sử dụng trạm biến áp mới tại xã Tiên Lữ

Sở Công thương gửi Bộ phận quản trị hệ thống đường dây nóng tỉnh Vĩnh Phúc tổng hợp, trả lời người dân./.

 

Đánh giá: