NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh TP. Vĩnh Yên hạch sách người dân
Người gửi: Người gửi yêu cầu không nêu tên
Ngày gửi: 10/08/2020
Nội dung:

Kính gửi: UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc

Tôi quá chán nản với  cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận một của của VP đăng ký đất đai chi nhánh TP. Vĩnh Yên.

Tôi đi nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 3 lần rồi mà vẫn chưa được xếp hàng từ sáng đến chiều mới nộp được.

Lần 1: cán bộ tiếp nhận nói tôi ghi sai tên văn phòng đăng ký đất đai do tôi ghi là văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, nhưng ở phiếu thứ tự thì vẫn là văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.

Lần 2: cán bộ tiếp nhận nói tôi thiếu mã số thuế cá nhân, phải sang cục thuế xin (không biết là thông tin mã số thuế cá nhân có bắt buộc điền không).

Lần 3: cán bộ tiếp nhận đưa ra 1 loạt yêu cầu (bắt phải có bản gốc giấy tờ, các bản công chứng không được).

Tôi bằng tuổi cha chú họ mà thái độ với người lớn tuổi bố láo, bố toét, kệnh kiệu.

Tôi kính đề nghị UBND tỉnh, Giám đốc Sở TNMT, chấn chỉnh lại tác phong, công tác làm việc của cán bộ, chỉ vì một vài cán bộ như vậy làm ảnh hưởng tới cả bộ máy chính quyền, mất lòng tin của nhân dân vào chính quyền.

Trân trọng.

 

 

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan: Sở Tài nguyên và Môi trường
Ngày gửi: 17/08/2020 (Đúng hạn)
Nội dung:

Sở TN&MT Vĩnh Phúc phúc đáp như sau:

1. Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh Vĩnh Yên tiếp nhận lượng hồ sơ đầu vào nhiều (60-80 lượt hồ sơ/ngày) chưa kể việc trả kết quả, do đó cũng không thể tránh khỏi những sai sót. Sở TNMT xin tiếp thu nội dung phản ảnh của người dân, trong thời gian tới sẽ tăng cường hơn nữa việc kiểm tra, giám sát, trách nhiệm thực thi công vụ đối với cán bộ Văn phòng Đăng ký chi nhánh nói chung và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nói riêng để nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ công dân.

2. Đối với nội dung phản ánh về việc bổ sung thông tin mã số thuế: tại các tờ kê khai thuế theo mẫu của Bộ Tài chính có mục “mã số thuế”, theo yêu cầu của cơ quan thuế thì việc điền mã số thuế cá nhân tại các tờ khai là bắt buộc để cơ quan thuế ra thông báo nghĩa vụ tài chính, trường hợp công dân chưa có mã số thuế cá nhân thì được hướng dẫn sang cơ quan thuế để khai và được cung cấp theo quy định.

3. Đối với nội dung phản ánh về việc yêu cầu bản gốc giấy tờ: do người gửi không ghi cụ thể loại hồ sơ khi thực hiện và giấy tờ gì yêu cầu bản gốc nên chưa có đủ cơ sở để Sở TNMT có thể giải đáp, đề nghị ông liên hệ trực tiếp với Sở TNMT để được trả lời cụ thể./.

Đánh giá: