NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: Chặn đường ngõ xóm tại xã Quất Lưu, huyện Bình Xuyên
Người gửi: Người gửi yêu cầu không nêu tên
Ngày gửi: 31/08/2020
Nội dung:

 Kính gửi chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên.

Hiện nay một số hộ dân khu vực sau trường tiểu học và UBND xã Quất lưu tự ý xếp vật liệu xây dựng chắn ngang đường dẫn tới xe ô tô không thể lưu thông, đề nghị các ông chỉ đạo cơ quan chuyên môn kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự đô thị theo quy định

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan: Sở kế hoạch đầu tư Vĩnh Phúc
Ngày gửi: 08/09/2020 (Đúng hạn)
Nội dung:

Sau khi nhận được ý kiến, phản ánh của công dân. Ngày 07/9/2020, UBND huyện Bình Xuyên chỉ đạo, giao phòng Kinh tế- hạ tầng huyện tiến hành làm việc với UBND xã Quất Lưu và kiểm tra thực tế tại thực địa, tại buổi làm việc đã xử lý, yêu cầu các hộ dân khu vực sau Trường tiểu học và UBND xã Quất Lưu có vật liệu, khung sắt chắn ngang đường dẹp bỏ toàn bộ, đường thông thoáng xe xộ đi lại bình thường (có hình ảnh gửi kèm theo). UBND huyện trả lời công dân biết.   

Đánh giá: