NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: Hướng dẫn thủ tục cách ly Covid -19 ngắn ngày
Người gửi: Lê Thị Oanh
Ngày gửi: 03/09/2020
Nội dung:

 Kính gửi Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc, 

Doanh nghiệp chúng tôi là doanh nghiệp nước ngoài đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Công ty chúng tôi đang cần mời một số chuyên gia, nhà quản lý sang Việt Nam làm việc.

Chúng tôi được biết ngày 31/8/2020, Bộ Y tế đã ban hành văn bản số 4674/BYT-MT về việc hướng dẫn y tế, phòng chống dịch covid -19 đối với người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam làm việc ngắn ngày (dưới 14 ngày), không biết tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện hay chưa? nếu đã ban hành, đề nghị Sở Y tế hướng dẫn chúng tôi thực hiện.

Xin cảm ơn^^

 

 

 

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan: Sở kế hoạch đầu tư Vĩnh Phúc
Ngày gửi: 11/09/2020 (Đúng hạn)
Nội dung:

KÍnh gửi doanh nghiệp,

Về nội dung này mặc dù Bộ Y tế đã có văn bản số 4674/BYT-MT ngày 31/8/2020 Hướng dẫn y tế phòng, chống dịch Covid – 19 đối với người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam làm việc ngắn ngày (dưới 14 ngày). Nhưng trong quá trình thực hiện thực tế gặp nhiều khó khăn vướng mắc, nên hiện tại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc chưa triển khai.

Ngành Y tế tỉnh Vĩnh Phúc và các cơ quan liên quan trong tỉnh đang khẩn trương xin ý kiến của Bộ Y tế và các ngành liên quan để triển khai thực hiện trong thời gian sớm nhất, nhằm tháo gỡ khó khăn cho các Doanh nghiệp trong địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

 

Đánh giá: