NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: Giấy phép kinh doanh nước hoa vùng kín tại Việt Nam https://foellie.info/)
Người gửi: Người gửi yêu cầu không nêu tên
Ngày gửi: 15/10/2020
Nội dung:

Xin chào ban quản trị, Tôi hiện đang kinh doanh online nước hoa vùng kín Foellie ( Website:

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan: Sở kế hoạch đầu tư Vĩnh Phúc
Ngày gửi:
Nội dung:

Kính gửi công dân, 

Ban Quản trị Hệ thống đường đây nóng tỉnh Vĩnh Phúc đã nhận được câu hỏi của công dân, tuy nhiên để trả lời vướng mắc của công dân một cách thỏa đáng kính đề nghị công dân cung cấp thêm một số thông tin như sau:

1. Địa chỉ thường trú của công dân

2. Địa điểm thực hiện dự án của công dân 

Xin cảm ơn

Đánh giá: