NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: Hiệu lực văn bản pháp luật
Người gửi: Nguyễn THị Hạnh
Ngày gửi: 21/10/2020
Nội dung:

 Xin kính chào!

        Hiệnnay văn bản của các bộ trung ương thường xuyên thay đổi, xin hỏi các văn bản của tỉnh áp dụng các văn bản này khi bị thay đổi thì còn hiệu lực hay không, hay tỉnh có sửa đổi hay không vì tôi thấy rất chậm sau khi trung ương có văn bản thay thế. Ví dụ quy chế văn thư lưu trữ 27/2014/QĐ-UBND vĩnh phúc yêu cầu thể thức áp dụng theo thông tư 55, thông tư 01/2011/ BNV nhưng nay bị thay thế bởi NĐ 30/2020/NĐ-CP thì điều 5 của quy định 27/2014/QĐ-UB vĩnh phúc có còn hiệu lực hay không, bản thân nó là văn bản quy phạm pháp luật ở địa phương, chưa có văn bản thay thế, bãi bỏ thì còn hiệu lực.

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan: Sở kế hoạch đầu tư Vĩnh Phúc
Ngày gửi: 30/10/2020 (Đúng hạn)
Nội dung:

Kính gửi Công dân, 

Ban Quản trị Hệ thống Đường dây nóng đã nhận được phản ánh kiến nghị của Công dân. 

Căn cứ Quyết định số 1703/QĐ-UBND, ngày 15/7/2019 về việc Quản lý, sử dụng Hệ thống tiếp nhận, giải quyết phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân với Chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc, trong đó quy định Công dân phải cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin của người gửi Phản ánh kiến nghị, tuy nhiên Ban Quản trị đã liên lạc đến Số điện thoại 0971354284 để trao đổi thêm về câu hỏi của Công dân nhưng đây lại là Số điện thoại của một công dân đang thường trú tại thành phố Tuyên Quang và không có bất kỳ người quen nào là bà Phạm Thị Yến, trú tại xã Kim Long, huyên Tam Dương tỉnh Vĩnh Phúc. Do vậy đề nghị Công dân không được sử dụng số điện thoại của người khác đăng tải thông tin lên Hệ thống đường dây nóng, điều này là vi phạm pháp luật và sẽ bị các cơ quan chức năng, có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

Xin cảm ơn công dân!

Đánh giá: