NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: khen thưởng
Người gửi: Nguyễn Kim Hiền
Ngày gửi: 23/10/2020
Nội dung:

 Xin chào văn phòng ubnd tỉnh

          tôi có đọc trên báo thấy ubnd tỉnh có khen thưởng cho tập thể cá nhân xây dựng rãnh nước. Tuy nhiên qua các văn bản của tỉnh, sở nội vụ tôi thấy không có chỉ tiêu khen cấp huyện, trong khi đó lại khen trưởng phòng kinh tế hạ tầng huyện bình xuyên. một huyện không phải làm điểm, công việc chính thuộc lĩnh vực của phòng tài nguyên nhưng lại khen về phòng kinh tế hạ tầng, chưa kể tôi còn thấy văn bản tỉnh yêu cầu kiểm điểm do để nhiều xã xây dựng không đúng thiết kế mẫu đã bàn hành (văn bản  6565/UBND-NN5 ngày 28/8/2020, 4767/UBND-NN4 ngày 24/6/2020). Xin hỏi không có chỉ tiêu tỉnh chỉ đoạ như vậy vẫn trình khen thưởng có đúng chỉ đạo không, thành tích nổi bật có suất sắc đến mức khen ngoài chỉ tiêu không ạ. xin cảm ơn.

 

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan: Sở Nội vụ
Ngày gửi: 28/10/2020 (Trước hạn 3 ngày)
Nội dung:

Kính gửi bà: Nguyễn Kim Hiền - Thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày 23/10/2020, Sở Nội vụ nhận được thông tin phản ánh kiến nghị khen thưởng trong phong trào tham gia xây dựng, sửa chữa, cải tạo cống, rãnh thoát nước của bà Nguyễn Kim Hiền - Thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc về việc này Ban Thi đua- Khen thưởng Sở Nội vụ trả lời như sau:

Thực hiện văn số 6565/UBND-NN4 ngày 28/8/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc chuẩn bị một số nội dung trong việc triển khai hỗ trợ xây dựng, sửa chữa, cải tạo cống, rãnh thoát nước để chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. UBND huyện Bình Xuyên đã xem xét lựa chọn và có Tờ trình số 204/TTr-UBND ngày 18/9/2020 đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 02 tập thể, 02 cá nhân (Trong đó có ông Nguyễn Hồng Phương, Trưởng phòng Kinh tế & Hạ tầng) đã có thành tích xuất sắc trong phong trào tham gia xây dựng, sửa chữa, cải tạo cống, rãnh thoát nước.

Sau khi thẩm định hồ sơ của Nguyễn Hồng Phương được UBND huyện Bình Xuyên xác nhận đủ điều kiện khen thưởng theo quy định.

Ban Thi đua- Khen thưởng trả lời bà Nguyễn Kim Hiền được biết./.

 

 

Đánh giá: