NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: Xin hỏi về hợp đồng trong đơn vị sự nghiệp
Người gửi: Nguyễn Thị Hải Yến
Ngày gửi: 29/10/2020
Nội dung:

 Kính chào!

          Hiện nay tôi thấy các cơ quan tự chủ 100% hợpd dồng lao động dễ quá, xin vào rất dễ. Bên cạnh đó việc xin chuyển từ cơ quan nọ sang cơ quan kia trong đơn vị sự nghiệp cũng rất nhiều (như văn phòng đăng ký đất đai, rất nhiều cán bộ ở các trung tâm khác chuyển sang), xin hỏi các đơn vị sự nghiệp có hạn chế số lượng hợp đồng không ạ,, có hạn chế việc tiếp nhận số lượng cán bộ biên chế/hợp đồng không ạ, quy định tại văn bản nào ạ. xin cảm ơn

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan: Sở kế hoạch đầu tư Vĩnh Phúc
Ngày gửi:
Nội dung:

Kính gửi Công dân, 

Ban quản trị Hệ thống đường dây nóng đã nhận được câu hỏi của Công dân, để trả lời công dân câu hỏi một cách đầy đủ và chính xác câu hỏi.

Kính đề nghị công dân cung cấp đầy đủ chính xác thông tin cá nhân của công dân như: Số điện thoại, địa chỉ email, tên và địa chỉ cá nhân. 

Xin cảm ơn!

Đánh giá: