NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: Giấy phép kinh doanh nước hoa vùng kín tại Việt Nam https://foellie.info/)
Người gửi: Tiêu Khang
Ngày gửi: 31/10/2020
Nội dung:

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan: Sở kế hoạch đầu tư Vĩnh Phúc
Ngày gửi:
Nội dung:

Kính gửi Công dân, 

Thực hiện Quyết định số 1703/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về việc quản lý, sử dụng Hệ thống tiếp nhận, giải quyết phản ánh, kiến n ghị của tổ chức, cá nhân với chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc, Hệ thống Đường dây nóng của tỉnh chỉ xử lý những nội dung thuộc phạm vi điều chỉnh quy định về quản lý, sử dụng Hệ thống tiếp nhận, giải quyết phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân với Chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc. Do vậy đối với những nội dung liên quan đến các địa phương khác ngoài địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, kính đề nghị công dân liên hệ với cơ quan trực tiếp thụ lý hồ sơ tham khảo, tư vấn thêm.

Xin cảm ơn!

Đánh giá: