NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: Phản ánh kiến nghị
Người gửi: Người gửi yêu cầu không nêu tên
Ngày gửi: 17/11/2020
Nội dung:

1. Tôi đã đọc một vài câu trả lời của cơ quan chức năng trên hệ thống, có nội dung người phản ánh phải cung cấp đầy đủ, chính xác số điện thoại di động. Tuy nhiên trên giao diện của hệ thống lại có dòng chữ trên đầu là "cá nhân cung cấp chính xác ít nhất 1 trong 2 thông tin: địa chỉ email hoặc số điện thoại...." (ảnh số 1 đính kèm). Đề nghị hệ thống phải sửa lại giao diện để phù hợp với quy định của UBND tỉnh.

2. Nôi dung này tôi kiến nghị nhưng cũng không nhất thiết phải nhận được câu trả lời và tôi cũng sẽ không phản ánh bất cứ nội dung nào lên đường dây nóng nữa vì sao? Tôi đã phản ánh một nội dung rất nhiều lần, chính quyền các cấp có trả lời nhưng lại không thực hiện đúng như nội dung đã trả lời. Nếu có thể đường dây nóng đề nghị cơ quan chức năng báo cáo vướng mắc vì sao lại không thực hiện với UBND tỉnh hay là cố tính bắt người dân phải phản ánh đi phản ánh lại nhiều lần? (nội dung phản ánh trong ảnh số 2, 3, 5 đính kèm). Xin trân trọng cảm ơn!

File đính kèm

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan: Sở kế hoạch đầu tư Vĩnh Phúc
Ngày gửi:
Nội dung:

Kính gửi Công dân, 

Ban quản trị đã nhận được góp ý của công dân, chúng tôi sẽ đôn đốc lại cơ quan, đơn vị chuyên môn triển khai và kiểm tra nội dung đã trả lời công dân trên Hệ thống.

Xin cảm ơn^^

Đánh giá:

THỐNG KÊ TRUY CẬP

1180886