NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: UBND Huyện Vĩnh Tường
Người gửi: Người gửi yêu cầu không nêu tên
Ngày gửi: 26/11/2020
Nội dung:

Chính quyền các cấp có bất lực trong xử lý vi phạm hay cố tình làm ngơ? (có câu trả lời của chính quyền đính kèm). Đến nay cũng đã quá thời hạn ngày 05/11/2020 gần 1 tháng mà chưa thấy cơ quan nào giải quyết dứt điểm.

File đính kèm

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan: Sở kế hoạch đầu tư Vĩnh Phúc
Ngày gửi: 03/12/2020 (Trước hạn 1 ngày)
Nội dung:

Kính gửi công dân!

Sau khi nhận được phản ánh kiến nghị của công dân, Ban Quản trị Hệ thống đường dây nóng đã chuyển câu hỏi đến UBND huyện Vĩnh Tường. 

Ban Quản trị  kính gửi công dân nội dung phúc đáp của UBND huyện Vĩnh Tường theo file đính kèm.

Kính mong công dân tham khảo.

Xin cảm ơn!

File đính kèm:
Đánh giá:

THỐNG KÊ TRUY CẬP

1180939