NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: Kính gửi Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc - Về việc Chi phí làm thẻ tạm trú, thị thực cho người lao động nước ngoài
Người gửi: Người gửi yêu cầu không nêu tên
Ngày gửi: 24/12/2020
Nội dung:

Kính gửi: Cục thuế Tỉnh Vĩnh Phúc

Công ty tôi có một vấn đề liên quan đến chi phí làm thẻ tạm trú, thị thực cho người lao động như trong công văn hỏi đính kèm.

Kính mong Quý cơ quan xem xét và hồi đáp lại cho doanh nghiệp trong thời gian sớm nhất.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

 

 

 

File đính kèm

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan: Cục Thuế tỉnh
Ngày gửi: 31/12/2020 (Trước hạn 1 ngày)
Nội dung:

Kính gửi Công ty TNHH BN TECH VINA!

Ngày 25/12/2020, Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc nhận được Phiếu chuyển 01 câu hỏi của Công ty TNHH BN TECH VINA trên Hệ thống đường dây nóng của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc chi phí làm thẻ tạm trú, thị thực cho người lao động nước ngoài. Về vấn đề này, Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc có ý kiến như sau:

Tại Khoản 2, Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2013 hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân quy định về các khoản thu nhập chịu thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công như sau:

Điều 2. Các khoản thu nhập chịu thuế

2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công

Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:

đ) Các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả mà người nộp thuế được hưởng dưới mọi hình thức:

đ.7) Các khoản lợi ích khác.

Các khoản lợi ích khác mà người sử dụng lao động chi cho người lao động như: chi trong các ngày nghỉ, lễ; thuê các dịch vụ tư vấn, thuê khai thuế cho đích danh một hoặc một nhóm cá nhân; chi cho người giúp việc gia đình như lái xe, người nấu ăn, người làm các công việc khác trong gia đình theo hợp đồng... ”

Căn cứ vào quy định nêu trên, trường hợp người sử dụng lao động có phát sinh các chi phí làm thẻ tạm trú, thị thực cho người lao động thì khoản thu nhập này là thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.

Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc trả lời để Công ty TNHH BN TECH VINA được biết./.

Đánh giá:

THỐNG KÊ TRUY CẬP

1180861