NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: Kiến nghị phần mềm Bộ phận 1 cửa Vĩnh Yên
Người gửi: Bùi Thanh Hải
Ngày gửi: 10/03/2021
Nội dung:

Kính gửi UBND thành phố Vĩnh Yên.

Tôi là một công dân có nộp hồ sơ tại cửa số 11, Văn phòng đăng ký đất đai Chi nhánh Vĩnh Yên. Tôi thấy, hệ thống bấm số tự động liên tục bị gián đoạn, bị lỗi. Dẫn đến việc tiếp nhận hồ sơ tại cửa số 11 bị xáo trộn, gây khó khăn cho người công dân, cũng như làm mất thời gian cho người dân đến giao dịch. Khi hỏi cán bộ phụ trách mảng đó lại nói là không có người.

Tôi kính đề nghị cơ quan chuyên môn có giải pháp để khắc phục tình trạng trên.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan: Sở Tài nguyên và Môi trường
Ngày gửi: 17/03/2021 (Đúng hạn)
Nội dung:

Sở TNMT đã tiếp nhận được phản ánh của công dân và sẽ có phản hồi lại trong thời gian sớm nhất

Đánh giá:

THỐNG KÊ TRUY CẬP

1121609