NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: Về việc làm hồ sơ PCCC và hồ sơ Bảo vệ Môi trường
Người gửi: Người gửi yêu cầu không nêu tên
Ngày gửi: 15/03/2021
Nội dung:

Kính gửi Ban quản trị đường dây nóng tỉnh Vĩnh Phúc.

Chúng tôi là Công ty TNHH BN Tech Vina, là công ty TNHH một thành viên được thành lập tại Việt Nam theo giấy ĐKKD số 2500 641 069, Chứng nhận đầu tư (CNĐT) số 4389890835

Công ty có trụ sở chính và nhà máy đặt tại Lô C2-1, Khu công nghiệp Bá Thiện II, xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam.

Chúng tôi có câu hỏi như sau:

Hiện tại chúng tôi đang thuê xưởng của công ty TNHH ACT Vina, MST 2500601588, địa chỉ: Lô C2-1, Khu công nghiệp Bá Thiện II, xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Trong hợp đồng thuê xưởng giữa hai công ty đã quy định rõ:

1.       Bên cho thuê sẽ cam kết và chịu trách nhiệm về phòng cháy chữa cháy (Chúng tôi xin đính kèm nôi dung hợp đồng trong file đính kèm – quy đinh tại điều 9) và bên cho thuê đã làm hồ sơ về PCCC cho toàn bộ xưởng, trong có có xưởng công ty chúng tôi đang thuê.

2.       Phần xử lý Rác thải thông thường phát sinh thì sẽ do công ty chúng tối thiết lập phương pháp xử lý và tiến hành xử lý.

 Vậy Công ty chúng tôi xin hỏi: Phía công ty chúng tôi có cần phải làm hồ sơ giấy phép Phòng cháy chữa cháy và hồ sơ về bảo vệ môi trường riêng không? Trong trường hợp chúng tôi phải làm hồ sơ về bảo vệ môi trường thì chúng tôi chỉ cần phải làm kế hoạch môi trường cấp sở ký có đúng không? Chúng tôi xin đính kèm GCNDT)

Xin chân thành cảm ơn!

 

 

File đính kèm

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan:Sở kế hoạch đầu tư Vĩnh Phúc
Ngày gửi:22/03/2021
Nội dung:

Kính gửi Doanh nghiệp!

Công an tỉnh nhận được phiếu chuyển phản ánh, kiến nghị của bộ phận quản trị hệ thống đường dây nóng- UBND tỉnh gửi ngày 15/3/2021nội dung phản ánh, kiến nghị của Công ty TNHH BN Tech Vina như sau:

Hiện tại chúng tôi đang thuê xưởng của Công ty TNHH ACT Vina, MST 2500601588, địa chỉ: Lô C2-1, Khu công nghiệp Bá Thiện II, xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Trong hợp đồng thuê xưởng giữa hai công ty đã quy định rõ: Bên cho thuê sẽ cam kết và chịu trách nhiệm về PCCC (chúng tôi xin đính kèm nội dung hợp đồng trong file đính kèm – quy định tại Điều 9) và bên cho thuê đã làm hồ sơ về PCCC cho toàn bộ nhà xưởng, trong đó có xưởng của Công ty chúng tôi đang thuê. Vậy công ty chúng tôi xin hỏi: phía công ty chúng tôi có cần phải làm hồ sơ giấy phép về PCCC riêng không?”.

Liên quan đến vấn đề này, Công an tỉnh Vĩnh Phúc trả lời như sau:

1. Doanh nghiệp gửi phản ánh lên Bộ phận quản trị hệ thống đường dây nóng - Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc có ghi nội dung gửi file hợp đồng giữa bên cho thuê (Công ty TNHH ACT Vina) và bên thuê (Công ty TNHH BN Tech Vina). Tuy nhiên khi tiếp nhận hồ sơ chúng tôi không thấy có nội dung này.

2. Căn cứ pháp lý liên quan nội dung câu hỏi:

- Căn cứ Luật phòng cháy và chữa cháy, tại Điều 5, khoản 3 quy định Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, chủ hộ gia đình là người chịu trách nhiệm tổ chức hoạt động và thường xuyên kiểm tra phòng cháy và chữa cháy trong phạm vi trách nhiệm của mình”.

- Căn cứ Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 quy định chi tiết  một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy  và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy, quy định tại Điều 4, Khoản 1 nêu rõ:

“- Cơ sở quy định tại khoản 3 Điều 3 Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001, được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013 (sau đây gọi chung là Luật Phòng cháy và chữa cháy) được xác định là cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy và chữa cháy.

Cơ quan, tổ chức có thể có một hoặc nhiều cơ sở; trong phạm vi một cơ sở có thể có nhiều cơ quan, tổ chức cùng hoạt động.”

- Tại phần I, mục 1, tiểu mục b, Phụ lục ban hành kèm theo Văn bản số 227/C07-P1 ngày 04/02/2021 của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH về việc Hướng dẫn thực hiện một số nội dung tại Nghị định số 136/2020/NĐ-CP và các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác PCCC&CNCH, quy định: “Đối với cơ sở là một công trình độc lập bên trong có nhiều cơ quan, tổ chức cùng hoạt động sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật (giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy, hệ thống PCCC…) thì người đứng đầu đơn vị chủ đầu tư hoặc người đứng đầu đơn vị sở hữu là người đứng đầu cơ sở”.

Đối chiếu với quy định pháp luật và Hợp đồng thuê nhà xưởng giữa hai công ty có thể hiện nội dung bên cho thuê cam kết, chịu trách nhiệm về PCCC và bên cho thuê đã làm đầy đủ hồ sơ cấp phép hoạt động cho các nhà xưởng, trong đó có nhà xưởng của bên thuê.

Như vậy, bên thuê không phải làm hồ sơ giấy phép về PCCC riêng và bên cho thuê (người đứng đầu cơ sở) phải chịu trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC trong phạm vi quản lý của mình.

3. Ngoài ra, khi công ty TNHH BN Tech Vina đi vào hoạt động phải thực hiện các nội dung theo quy định tại Khoản 3 Điều 5 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ.

Trường hợp chưa rõ nội dung, đề nghị Công ty liên hệ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH tỉnh Vĩnh Phúc, thời gian trong giờ hành chính, số điện thoại 0211.3860.399 để được hướng dẫn, giải quyết.

Công an tỉnh trả lời để Công ty TNHH BN Tech Vina biết./.

 

Đánh giá:
Tên cơ quan:Sở Tài nguyên và Môi trường
Ngày gửi:24/03/2021
Nội dung:

Sở TN&MT Vĩnh Phúc phúc đáp đơn vị như sau:

Theo hồ sơ do Công ty cung cấp, đơn vị được Ban Quản lý các KCN tỉnh Vĩnh Phúc cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 4389890835 ngày 07/01/2020, trong đó quy mô dự án là:

- Sản xuất, gia công, lắp ráp linh kiện điện tử bao gồm: Khuôn chính xác (JIG), khuôn dẫn, bộ phận cố định của khuôn dẫn công suất dự kiến: 120 sản phẩm/năm.

- Dịch vụ kiểm tra và phân tích kỹ thuật bảng mạch in mềm chưa được gắn kinh kiện điện tử (BBT FPCB) với công suất dự kiến 60.000m2 sản phẩm/năm.

- Lượng nước sử dụng của Công ty khoảng 15m3/ngày đêm; khối lượng chất thải rắn phát sinh ít.

Do vậy, theo quy định tại số thứ tự 29 Phụ lục II Mục I Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường, dự án không thuộc đối tượng phải đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường, Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Việc quản lý, xử lý chất thải và các nghĩa vụ khác về bảo vệ môi trường được thực hiện theo quy định của pháp luật./.

Đánh giá:

THỐNG KÊ TRUY CẬP

1121548