NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: đề nghị hoàn trả đường giao thông nông thôn bị lấn chiếm
Người gửi: TRẦN VĂN KIỂM
Ngày gửi: 30/03/2021
Nội dung:

 tháng 2/2020 tôi có đơn gửi chủ tịch UBND tỉnh VĨnh Phúc và chủ tịch UBND huyên tam dương đề nghị hoàn trả lại đường giao thông nông thôn bị lấn chiếm. Sau đó UBND tỉnh có giao cho UBND huyện giải quyết. Tuy nhiên đến nay, rất nhiều lần trong các cuộc tiếp dân trên UBND huyên Tam Dương tôi có lên ý kiến thì được Chủ tịch UBND huyện Tam Dương giao cho Chủ tịch UBND xã giải quyết. Đến nay đã hơn 1 năm trôi qua, UBND xã Vân Hội không giải quyết, UBND huyện Tam Dương cũng không giải quyết. Tôi khẩn thiết đề nghị các cấp chính quyền của tỉnh sớm giải quyết để cho gia đình, hàng xóm thuận lợi cho đi lại và sinh hoạt

File đính kèm

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan: Sở kế hoạch đầu tư Vĩnh Phúc
Ngày gửi: 31/03/2021 (Trước hạn 5 ngày)
Nội dung:

Kính gửi Công dân, 

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Đường dây nóng, Ban Quản trị Đường dây nóng đã gửi câu hỏi của công dân đến Ban Tiếp dân và xin phép được trả lời câu hỏi của công dân như sau:

UBND Huyện Tam Dương đang giải quyết theo thẩm quyền, đề nghị ông liên hệ trực tiếp với Chủ tịch UBND Huyện Tam Dương để biết tiến độ và nhận kết quả theo quy định.

Trong trường hợp công dân có đơn thư tố cáo, đề nghị gửi đến Ban Tiếp công dân tỉnh để được hướng dẫn, trả lời theo quy định của Pháp luật.

Xin cảm ơn!

Đánh giá:

THỐNG KÊ TRUY CẬP

1121569