NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: Đề nghị UBND Tỉnh Vĩnh Phúc vào cuộc làm rõ việc UBND Thị trấn hương canh triển khai dự án dãn dân đồng cang cầu cà
Người gửi: Người gửi yêu cầu không nêu tên
Ngày gửi: 06/08/2021
Nội dung:

 Kính gửi UBND Tỉnh Vĩnh Phúc, Tôi xin gửi lại kiến nghị và đề nghị UBND Tỉnh Vĩnh Phúc vào cuộc làm rõ sự việc mà báo xây dựng đã đưa tin về việc UBND Thị trấn hương canh thanh toán tiền ngân sách vượt khối lượng tại gói thầu thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu đất dịch vụ, giãn dân, tái định cư, đấu giá quyền sử dụng đất tại khu đồng cang cầu cà hạng mục nền đường và hệ thống thoát nước, trong khi thực tế nền đường thì chưa hoàn thiện, nhiều nơi chưa thực hiện, hệ thống thoát nước nhiều địa điểm chưa làm. nhưng đã quyết toán. đề nghị làm rõ, tôi xin gửi bài viết của báo xây dựng bên dưới

File đính kèm

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan: UBND Huyện Bình Xuyên
Ngày gửi: 10/08/2021 (Trước hạn 4 ngày)
Nội dung:

Sau khi nhận được thông tin phản ánh của công dân trên đường dây nóng tỉnh Vĩnh Phúc, UBND huyện Bình Xuyên trả lời công dân như sau: Công dân phản ánh dự án Đồng Cang- Cầu Cà, thị trấn Hương Canh do UBND thị trấn Hương Canh làm chủ đầu tư đã thanh toán tiền ngân sách vượt khối lượng tại gói thầu thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đất dịch vụ giãn dân, tái định cư, đấu giá quyền sử dụng đất tại khu Đồng Cang- Cầu Cà. Nếu công dân phát hiện thấy việc UBND thị trấn Hương thanh toán tiền ngân sách vượt khối lượng như phản ánh, đề nghị công dân viết đơn ký ghi rõ họ, tên, địa chỉ, nội dung và cung cấp toàn bộ những chứng cứ có liên quan đến sự việc nêu trên gửi đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để được xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật. 

Đánh giá:

THỐNG KÊ TRUY CẬP

1180954