NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: Xe buýt tuyến 03 chạy ẩu
Người gửi: Người gửi yêu cầu không nêu tên
Ngày gửi: 03/09/2021
Nội dung:

 Xe buýt tuyến 03 bks 88B01037 chạy ẩu, khi đến vũng nước có người đi dường chạy cùng chiều. Cố tình bấm còi dài, tăng tốc để đi vào vũng nước, làm bắn nước vào người đi đường. 

File đính kèm

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan: Sở Giao thông Vận tải
Ngày gửi: 14/09/2021 (Đúng hạn)
Nội dung:

Sau khi tiếp nhận ý kiến phản ánh, Sở Giao thông Vận tải đề nghị Công ty Cổ phần vận tải ô tô Vĩnh Phúc kiểm tra, phúc đáp kiến nghị của công dân. Sau khi kiểm tra, rà soát, Công ty Cổ phần vận tải ô tô Vĩnh Phúc đã rút kinh nghiệm và nhắc nhở đối với đội ngũ lái xe nói chung và xe Buýt tuyến 03 (88B-010.37) nói riêng.

Sở GTVT trân trọng phúc đáp!

 

File đính kèm:
Đánh giá:

THỐNG KÊ TRUY CẬP

1243205