NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: Thắc mắc về vùng xanh covid-19
Người gửi: Người gửi yêu cầu không nêu tên
Ngày gửi: 03/09/2021
Nội dung:

 Hiện tại đã gần 30 ngày chưa có ca nhiễm mới, và Tam Đảo là vùng xanh, thì cho em hỏi là bên trên có cân nhắc xem xét cho mở lại các dịch vụ như hàng ăn, gym.... không ạ? Vì em thấy học sinh thì được đi học bình thường.

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan: Sở kế hoạch đầu tư Vĩnh Phúc
Ngày gửi:
Nội dung:

Kính gửi công dân!
Ban Quản trị Hệ thống đường dây nóng đã nhận được kiến nghị của công dân và sẽ tổng hợp ý kiến báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Trân trọng./.

Đánh giá:

THỐNG KÊ TRUY CẬP

1180972