NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: Kiến nghị việc tiêm Vacxin
Người gửi: Phạm Đức Hậu
Ngày gửi: 17/09/2021
Nội dung:

Doanh nghiệp tôi số lượng lao động trên 20 người. Cũng sản xuất kinh doanh, đi lại nhiều.

Việc chưa được tiêm vacxin ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như đi lại của công nhân.

Hiện nay, tỉnh và thành phố đang triển khai tiêm vacxin cho các đối tượng.

Kính đề nghị Ban chỉ đạo tiêm Vacxin tỉnh, thành phố quan tâm đến các doanh nghiệp như chúng tôi. Để doanh nghiệp có điều kiện hoạt động ổn định trong tình hình dịch Covid.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan: UBND Thành phố Vĩnh Yên
Ngày gửi: 17/09/2021 (Trước hạn 5 ngày)
Nội dung:

Tiêm vắc xin phòng COVID-19 là một trong những giải pháp trọng yếu để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 một cách bền vững và đang được Đảng, Nhà nước cùng các cấp, các ngành quan tâm quyết liệt triển khai thực hiện, trong đó chủ trương chung là sẽ tổ chức tiêm phòng toàn dân để đạt được miễn dịch cộng đồng.  

Việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 của thành phố đã và đang triển khai đảm bảo tiêm phòng cho các đối tượng tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19 (Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp; công an, quân sự, y tế, các Tổ COVID cộng đồng, lực lượng tình nguyện viên…) và các đối tượng ưu tiên theo đúng Nghị Quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19, các Kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 20/7/2021, Kế hoạch số 197/KH-UBND ngày 04/8/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Tuy nhiên, hiện nay do số lượng vắc xin nhập về Việt Nam nói chung và số lượng vắc xin phân bổ cho tỉnh Vĩnh Phúc cũng như thành phố Vĩnh Yên còn rất hạn chế; Do đó, đối với đối tượng doanh nghiệp (đến 50 lao động) thì thành phố đang tổng hợp danh sách đăng ký; trên cơ sở số lượng vắc xin được phân bổ, thành phố sẽ tổ chức tiêm phòng đảm bảo đúng đối tượng ưu tiên cũng như thứ tự ưu tiên theo quy định và chỉ đạo của tỉnh.

Thành phố Vĩnh Yên rất mong nhận được sự đồng hành, chung tay và chia sẻ của các doanh nghiệp nói chung, nhất là các doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Trân trọng cảm ơn./.

Đánh giá:

THỐNG KÊ TRUY CẬP

1243153