NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: Giờ làm việc hành chính của UBND xã Quang Sơn
Người gửi: Người gửi yêu cầu không nêu tên
Ngày gửi: 09/10/2021
Nội dung:

 Không có mặt tại cơ quan làm việc trong giờ hành chính. Dân ra xin giấy chứng nhận vùng xanh lúc 2h30 thì đã đi về nhà và không trở lại cơ quan,phòng tiếp dân thì khoá cửa. Bảo hôm sau ra xin lại thì lại là thứ bảy,không ai làm việc,làm dân đợi từ sáng sớm. Tiếp dân thì thái độ khó chịu,người ta hỏi mai mấy giờ làm việc thì bảo cứ giờ hành chính mà ra,ra đến một bóng người cũng không có thì làm việc với ai. Có phải trông người ta không có tiền có quyền lại còn trẻ nên coi thường đúng không? Làm ơn làm việc đúng giờ có trách nhiệm,còn tạo điều kiện cho cháu đi học Đại học dùm. 

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan: UBND Huyện Lập Thạch
Ngày gửi: 15/10/2021 (Trước hạn 2 ngày)
Nội dung:

          Ngày 12/10/2021, UBND huyện Lập Thạch nhận được phiếu chuyển phản ánh, kiến nghị của Bộ phận quản trị hệ thống đường dây nóng tỉnh Vĩnh Phúc về việc xác minh thông tin công dân Ngô Thị Mùi xã Quang Sơn phản ánh về giờ làm việc của UBND xã Quang Sơn. Sau khi xem xét, UBND huyện Lập Thạch đã chuyển nội dung phản ánh nêu trên đến UBND xã Quang Sơn, yêu cầu kiểm tra lại, báo cáo UBND huyện trả lời Bộ phận quản trị hệ thống đường dây nóng của tỉnh.

          Theo báo cáo số 90/BC-UBND ngày 14/10/2021, UBND xã Quang Sơn báo cáo sự việc như sau:

          Hồi 14 giờ 30 phút ngày 08/10/2021, UBND xã Quang Sơn tổ chức họp với các công chức thuộc UBND xã tại phòng họp số 2, tầng 2 nhà trụ sở UBND xã để báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ hoàn thành trong tuần, khó khăn vướng mắc chưa giải quyết và lý do còn tồn tại công việc giao trong tuần. Vì vậy công dân Ngô Thị Mùi đến trụ sở lúc 15 giờ 20 phút đến tại tầng 1 UBND xã không gặp được ai tại phòng là đúng vì Thường trực UBND và công chức đang dự họp trên tầng 2.

          Còn phòng tiếp dân khóa cửa: UBND xã có phòng tiếp công dân theo quy định vào ngày thứ ba và ngày thứ năm hàng tuần. Các tổ chức, công dân đến giao dịch hành chính đều qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa có một khu nhà riêng.

          Qua ý kiến phản ánh này UBND xã nghiêm túc tiếp thu và rút kinh nghiệm về việc bố trí, sắp xếp cán bộ trực cơ quan trong giờ làm việc; đảm bảo sự giao dịch của các tổ chức, cá nhân được thuận lợi.

          UBND xã đã làm việc và giải thích cho công dân Mùi, sau khi nghe giải thích chị Mùi đã nhận thấy nội dung phản ánh đến đường dây nóng của UBND tỉnh Vĩnh Phúc là chưa đúng vì không đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa để được hướng dẫn và làm các thủ tục hành chính.

          UBND xã Quang Sơn trân trọng báo cáo./.

 

File đính kèm:
Đánh giá:

THỐNG KÊ TRUY CẬP

1243230