NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: Phí dịch vụ tại trường tiểu học
Người gửi: Người gửi yêu cầu không nêu tên
Ngày gửi: 04/11/2021
Nội dung:

 Kính gửi các cơ quan chức năng có thẩm quyền

Vừa rồi theo như thông báo của 1 trường tiểu học trên địa bàn Vĩnh Yên, phí trông trưa năm nay tăng lên đến gấp đôi so với năm trước. Cụ thể: Năm trước, phí trông trưa là 100k/tháng nhưng năm nay lên đến 240k/tháng (do covid nên nhà trường tạm thu là 220k/tháng). Tuy nhiên nhà trường không làm sai vì chi phí trên thuộc khung quy định theo Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND ngày 03/8/2021 của HĐND tỉnh Quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. 

Điều gây bức xúc ở đây đó là việc tăng các loại phí ở thời điểm này là không phù hợp so với tình trạng kinh tế đất nước nói chung hiện nay. Đa số đều gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch covid-19. Lương của cán bộ công chức viên chức đều không được tăng như dự kiến để cùng san sẻ khó khăn này.  Vì vậy kính mong các cơ quan chức năng xem xét lại việc thực hiện khung giá mới theo tinh thần của Nghị quyết. Có thể tăng nhưng nên tăng vào thời điểm khác hợp lý hơn. 

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan: Sở Giáo dục – Đào tạo
Ngày gửi: 22/11/2021 (Trễ hạn 2 ngày)
Nội dung:

         Ý kiến của công dân: Kính gửi các cơ quan chức năng có thẩm quyền Vừa rồi theo như thông báo của 1 trường tiểu học trên địa bàn Vĩnh Yên, phí trông trưa năm nay tăng lên đến gấp đôi so với năm trước. Cụ thể: Năm trước, phí trông trưa là 100k/tháng nhưng năm nay lên đến 240k/tháng (do covid nên nhà trường tạm thu là 220k/tháng). Tuy nhiên nhà trường không làm sai vì chi phí trên thuộc khung quy định theo Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND ngày 03/8/2021 của HĐND tỉnh Quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.  Điều gây bức xúc ở đây đó là việc tăng các loại phí ở thời điểm này là không phù hợp so với tình trạng kinh tế đất nước nói chung hiện nay. Đa số đều gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch covid-19. Lương của cán bộ công chức viên chức đều không được tăng như dự kiến để cùng san sẻ khó khăn này.  Vì vậy kính mong các cơ quan chức năng xem xét lại việc thực hiện khung giá mới theo tinh thần của Nghị quyết. Có thể tăng nhưng nên tăng vào thời điểm khác hợp lý hơn. 

          Trả lời:

          Năm học 2021 - 2022 các đơn vị trường học thực hiện thu tiền trông trưa theo văn bản số số 964/ SGDĐT - KHTC ngày 22 tháng 8 năm 2018 "V/v hướng dẫn các khoản thu trong trường học trong đó tiền trông trưa “chỉ thu trên tinh thần tự nguyện của phụ huynh học sinh; thu chi đúng mục đích; thu đủ chi và phù hợp với tình hình kinh tế xã hội của địa phương, với khả năng đáp ứng của gia đình học sinh

Năm học 2021 - 2022 các đơn vị trường học thực hiện thu tiền trông trưa thực hiện theo Nghị quyết số 11/2021/NQ - HĐND ngày 03/08/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc Quy định các khoản thu dịch vụ, phục vụ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, trong đó có quy định tại Khoản 2, Điều 1 Nghị quyết 11 “ đảm bảo nguyên tắc tự nguyên, có sự thống nhất giữa nhà trường với phụ huynh học sinh, thu đủ chi, sử dụng đúng mục đích, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội và thu nhập của người dân trên địa bàn”; văn bản số 7634/UBND - VX2 ngày 01 tháng 09 năm 2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/2021/NQ - HĐND ngày 03/08/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, tại khoản 2.1 mục 2 văn bản số 7634/UBND - VX2 có quy định “các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở thống nhất với phụ huynh học sinh từng khoản thu, mức thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục xin ý kiến UBND xã, phường về nội dung thu, mức thu” đồng thời phải được thẩm định kế hoạch thu của phòng Giáo dục và Đào tạo. Do vậy công dân có quyền yêu cầu nhà trường đã thực hiện đúng quy định trình tự nêu trên chưa, đặc biệt có phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội và thu nhập của người dân trên địa bàn không.

   Trân trọng cảm ơn ý kiến của công dân.

 

File đính kèm:
Đánh giá:

THỐNG KÊ TRUY CẬP

1391308