NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: Hoàn trả mặt đường Lam Sơn
Người gửi: Người gửi yêu cầu không nêu tên
Ngày gửi: 11/11/2021
Nội dung:

 Đề nghị XN cấp thoát nước Vinh Yên hoàn trả mặt đường như cũ sau khi đào rãnh đặt ống nước. Hiện tại chỉ rải đá dăm lên rồi lu lèn gây nguy hiểm cho người đi xe máy

Vỉa hè gần Cầu trắng bị xe múc của công ty môi trường vớt bèo làm hư hỏng nặng

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan: Sở kế hoạch đầu tư Vĩnh Phúc
Ngày gửi: 26/11/2021 (Trễ hạn 6 ngày)
Nội dung:

Kính gửi công dân, 

Ban Quản trị đường dây nóng đã nhận được phản ánh kiến nghị của công dân và phúc đáp theo file đính kèm.

Trân trọng./.

File đính kèm:
Đánh giá:

THỐNG KÊ TRUY CẬP

1290585